Hoppa till innehåll
Media

Dags att ansöka om avtal om ekologisk produktion

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 3.4.2014 10.33
Pressmeddelande -

I år är det möjligt att ansöka om nya avtal som rör såväl ekologisk produktion som ekologisk husdjursproduktion. Regeringen antog i dag förordningen om ansökan om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket, stöd för djurens välbefinnande och stöd för icke-produktiva investeringar 2014.

Förbindelser om kompensationsbidrag och miljöstöd förlängs med ett år

Giltighetstiden för miljöstödsförbindelser från år 2007, 2008 och 2009 kan förlängas med ett år. Även förbindelserna om kompensationsbidrag 2009 och förbindelserna som gäller djurens välbefinnande 2008 och 2009 går att förlänga. Det är också möjligt att ansöka om att de avtal om miljöspecialstöd som upphör att gälla i vår förlängs med ett år. Även jordbrukare över 65 år får ansöka om förlängning.

Syftet med förlängningarna är att förbereda sig för 2015 års nya åtgärder enligt EU:s nya programperiod 2014-2020. I år får förbindelser också lämnas över mellan jordbrukarna, men helt nya förbindelser kan däremot inte ingås.

Ansökan om nya avtal om specialstöd begränsad

Det är också aktuellt med ansökningar om avtal om specialstöd för ekologisk produktion och ekologisk husdjursproduktion. Likaså kan man lämna in ansökningar om avtal som gäller skötsel av mångfunktionella våtmarker och vårdbiotoper om man genomfört en icke-produktiv investering på dessa marker. Avtal kan slutas och stöd beviljas enligt anslaget i statsbudgeten.

För miljöstödet för jordbruket, stödet för djurens välbefinnande och för stödet för icke-produktiva investeringar behövs år 2014 uppskattningsvis ca 431 miljoner euro. De totala utgifterna för kompensationsbidrag uppskattas till ca 423 miljoner euro.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
äldre regeringssekreterare Suvi Ruuska, tfn 0295 162 248
konsultativa tjänstemannen Juha Palonen, tfn 0295 162 356
konsultativa tjänstemannen Sini Wallenius, tfn 0295 162 185
jordbruksöverinspektör Antero Nikander, tfn 0295 162 403
förnamn.efternamn@mmm.fi