Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Luomusopimukset haettavina

Maa- ja metsätalousministeriö 3.4.2014 10.33
Tiedote -

Tänä vuonna voi hakea sekä uusia luonnonmukaisen tuotannon sopimuksia että uusia luonnonmukaisen kotieläintuotannon sopimuksia. Hallitus hyväksyi tänään asetuksen luonnonhaittakorvausten, maatalouden ympäristötuen, eläinten hyvinvoinnin tuen ja ei-tuotannollisten investointien tuen hakemisesta vuonna 2014.

Ympäristötukisitoumuksia ja luonnonhaittakorvaussitoumuksia jatketaan vuodella

Vuonna 2007, 2008 ja 2009 tehtyjen ympäristötukisitoumusten voimassaoloa on mahdollista jatkaa vuodella. Samoin voidaan jatkaa vuodella niitä luonnonhaittakorvaussitoumuksia, jotka on annettu vuonna 2009, ja eläinten hyvinvointisitoumuksia, jotka on annettu vuosina 2008 tai 2009. Ympäristötuen erityistukisopimuksiin, jotka päätyvät tänä keväänä, voi hakea sopimusajan pidentämistä yhdellä vuodella. Sitoumusten ja sopimusten jatkoa voi hakea myös yli 65-vuotias viljelijä.

Sitoumusten ja sopimusten jatkamisella yhdellä vuodella valmistaudutaan EU:n uuden ohjelmakauden 2014-2020 toimenpiteiden alkamiseen vuonna 2015. Tänä vuonna sitoumuksia voidaan myös siirtää viljelijältä toiselle, mutta kokonaan uusia sitoumuksia ei sen sijaan voi antaa.

Uusia erityistukisopimuksia haettavana rajoitetusti

Luonnonmukaisen tuotannon ja luonnonmukaisen kotieläintuotannon erityistukisopimukset ovat haettavina. Samoin voidaan hakea monivaikutteisen kosteikon hoitoa ja perinnebiotooppien hoitoa koskevia sopimuksia, jos sopimuskohteella on toteutettu ei-tuotannollinen investointi. Sopimuksia voidaan tehdä ja tukea myöntää valtion talousarvion määrärahojen rajoissa.

Vuonna 2014 maatalouden ympäristötukeen, eläinten hyvinvointitukeen ja ei-tuotannollisten investointien tukeen arvioidaan tarvittavan noin 431 miljoonaa euroa ja luonnonhaittakorvauksen kokonaismenojen arvioidaan olevan noin 423 miljoonaa euroa.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska, p. 0295 162 248
neuvotteleva virkamies Juha Palonen, p. 0295 162 356
neuvotteleva virkamies Sini Wallenius, p. 0295 162 185
maatalousylitarkastaja Antero Nikander, p. 0295 162 403
[email protected]