Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Ekogårdar inbjuder till besök på den finska naturens dag

Jord- och skogsbruksministeriet
30.8.2019 7.12
Pressmeddelande
Monissa Suomen luonnon päivän luomutilakohteista voi tutustua eläimiin. Kuva: Ratia Ranch

Närmare 40 ekogårdar över hela landet ända från Nyland upp till Lappland har öppet hus på den finska naturens dag den 31 augusti 2019. Under dagen, som vänder sig till hela familjen, får besökarna veta var den finländska ekologiska maten, mjölken, köttet och grönsakerna kommer ifrån. Fyra gårdar erbjuder också en möjlighet till övernattning utomhus vid gården.

Evenemanget ska presentera inhemsk ekologisk produktion och berätta om vardagen på gårdarna. Besökarna får se gårdens djur och arbetsmaskiner samt köpa säsongens produkter direkt på gården.

Ekogårdarna håller öppet hus ca kl. 12-15. Alla deltagande gårdar producerar ekologiskt, till exempel grönsaker, spannmål, kött, bär eller bondböna. Flera av gårdarna är husdjursgårdar. Där kan besökarna krafsa får och beundra till exempel den lurviga skotska höglandsboskapen.

På gårdarna får besökarna veta om gårdarnas produktion, vad ekologisk produktion betyder när det gäller att bevara jordbruksnaturens biologiska mångfald samt om ekologisk produktion i allmänhet. Var och en gård ordnar program utifrån sina egna förutsättningar, säljer till exempel kaffe med tilltugg och ekologiska produkter. Vissa gårdar har särskilt program för barn.

De flesta gårdarna som är öppna för allmänheten ligger i Nyland, men allt som allt finns det deltagande gårdar i 13 landskap.  Information om gårdarna och programutbudet finns på http://luomu.fi/luonnon-paiva-luomutiloilla-2019/.

Vad är ekologisk produktion?

Ekologisk produktion innebär att man respekterar naturen och nyttjar naturresurser på ett långsiktigt hållbart sätt. Ekologisk produktion är ett kontrollerat produktionssystem som har strängare krav på miljöns och djurens välbefinnande än sedvanlig produktion. Finland följer EU-förordningen om ekologisk produktion. Alla ekogårdar inspekteras årligen.

Skillnaden mellan ekologisk produktion och sedvanlig jordbruksproduktion är att ekoproducenter inte använder konstgjorda bekämpningsmedel eller gödselmedel. Ekologisk produktion ökar naturens biologiska mångfald. På ekologiskt odlade åkrar finns till och med en tredjedel mer växt- och djurarter än på traditionellt vis odlade åkrar.

Ekodjur har rymligare utrymmen än vanliga djur och äter ekologiskt foder. Alla ekodjur släpps ut åtminstone sommartid, och de föds inte upp i burar.

Sov ute en natt

I år deltar vissa gårdar i Suomen Latus evenemang Sov ute en natt. Du kan sova över till exempel på skogsbetet på Isokumpu ekogård bara du har ett eget tält med dig. I kampanjen Sov ute en natt deltar också bland annat Saloniemen JuustolaKallela gård, och Kurki gård.

Evenemangen på ekogårdarna ordnas i samarbete med Pro Luomo ry, jord- och skogsbruksministeriet, Förbundet för Ekologisk Odling rf, MTK och SLC.

Mer information:

Aura Lamminparras, Pro Luomu ry, tfn +358 40 556 8097, aura.lamminparras(at)proluomu.fi

Anna Salminen, jord- och skogsbruksministeriet, +358 50 358 8793, anna.salminen(at)mmm.fi

Följ den finska naturens dag på ekogårdar på Facebook

Djur och växter Ekologiskt Mat och jordbruk Närmat