Hoppa till innehåll
Media

Ansökningsgrunderna för kompensationsbidrag och miljöstöd 2010 preciseras

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 29.4.2010 10.49
Pressmeddelande -

Statsrådet har preciserat ansökningsgrunderna för kompensationsbidrag och miljöstöd för det innevarande året. I vissa fall är det nu ännu lättare för unga odlare att få gårdens åkerareal godkänd som stödberättigande i systemet med miljöstöd och kompensationsbidrag. Enligt uppskattning finns det högst hundra gårdar av detta slag i hela landet.

Reformen gäller situationer där en odlare som inte fyllt 40 år genom generationsväxling eller överföring av besittningen av en hel lägenhet i sin besittning fått en lägenhet som inte varit bunden till kompensationsbidrags- eller miljöstödsystemet eller båda dessa system och som besuttits av en odlare som inte fyllt 65 år. Reformen gäller redan ansökningen av stöd för 2010, som går ut den 30 april.

I många fall har odlaren en kompensationsbidragsförbindelse, men inte en miljöstödsförbindelse. För att garantera en likvärdig ställning för odlarna krävs det inte längre att odlaren är obunden av såväl kompensationsbidrags- som miljöstödssystemet. Om odlaren genom generationsväxling eller överföring av besittningen av en hel lägenhet exempelvis fått en lägenhet som är bunden till kompensationsbidragssystemet, kan odlaren lämna en ny miljöstödsförbindelse för gårdens åkerareal.

Reformen säkerställer att unga odlare bemöts rättvist vid beviljande av berättigande till stöd. Samtidigt tydliggör den även förvaltningen i anslutning till stödsystemen.

I samma sammanhang kan även annan inte stödberättigande åkerareal i odlarens besittning beviljas berättigande till stöd om odlaren i fjol anmälde denna areal som åker med den årliga ansökningsblanketten för arealstöd och om även de övriga villkoren för stöd uppfylls.

Närmare uppgifter från jord- och skogsbruksministeriet:
överinspektör Antero Nikander, tfn 09 160 52926
konsultative tjänstemannen Juha Palonen, tfn 09 160 52935, 0400 812 935

Sirkka-Liisa Anttila