Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Luonnonhaittakorvauksen ja ympäristötuen hakuperusteisiin tarkennuksia

Maa- ja metsätalousministeriö 29.4.2010 10.49
Tiedote -

Valtioneuvosto on tarkentanut luonnonhaittakorvauksen ja ympäristötuen hakuperusteita tälle vuodelle. Tietyissä tapauksissa nuorten viljelijöiden on nyt entistä helpompi saada tilan peltoala tukikelpoiseksi ympäristötuessa ja luonnonhaittakorvauksessa. Tällaisia tiloja arvioidaan olevan enintään sata koko maassa.

Muutos koskee tilanteita, joissa alle 40-vuotias viljelijä on saanut sukupolvenvaihdoksella tai koko tilan hallinnan siirrolla hallintaansa luonnonhaittakorvaus- tai ympäristötukijärjestelmään tai molempiin näistä järjestelmistä sitoutumattoman alle 65-vuotiaan viljelijän hallinnassa olleen tilan. Muutos koskee jo tämän vuoden tukihakua, joka päättyy 30.4.

Useissa tapauksissa viljelijällä on luonnonhaittakorvaussitoumus, mutta ei ympäristötukisitoumusta. Viljelijöiden tasavertaisen aseman takaamiseksi ei enää edellytetä, että viljelijä on sitoutumaton sekä luonnonhaittakorvaus- että ympäristötukijärjestelmään. Jos viljelijä on saanut sukupolvenvaihdoksella tai koko tilan hallinnan siirrolla esimerkiksi luonnonhaittakorvausjärjestelmään sitoutuneen tilan, hän voi antaa tilan peltoalaa koskevan uuden ympäristötukisitoumuksen.

Muutoksella taataan nuorten viljelijöiden oikeudenmukainen kohtelu tukikelpoisuuden myöntämisessä. Samalla muutos selkeyttää tukijärjestelmiin liittyvää hallintoa.

Samassa yhteydessä tukikelpoisuus voidaan myöntää myös muulle viljelijän hallinnassa olevalle tukikelvottomalle peltoalalle, jos viljelijä on ilmoittanut tämän alan peltona viime vuonna vuosittaisella pinta-alatukien hakulomakkeella ja myös muut tukiehdot täyttyvät.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
ylitarkastaja Antero Nikander, p. 09 160 52926
neuvotteleva virkamies Juha Palonen, p. 09 160 52935, 0400 812 935