Hoppa till innehåll
Media

Naturvårdsåkrar i stället för trädesmark

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 27.1.2009 13.14
Pressmeddelande -

Skyldigheten att lägga mark i träda hävs helt och hållet i år. Från och med nu kan jordbrukare får miljöstöd för naturvårdsåkrar som främjar vattenskyddet och naturens mångfald.

Det finns två typer av naturvårdsåkrar: fleråriga vallåkrar som främjar vattenskyddet och mångfaldsåkrar som stimulerar naturens mångfald, viltvård och landskapsvård. Det årliga miljöstödet för fleråriga vallåkrar uppgår till 170 euro och för mångfaldsåkrar till 300 euro per hektar.

För naturvårdsåkrar betalas miljöstöd om de utgör högst 15 procent av gårdens stödberättigande åkerareal.

Fleråriga vallåkrar och de åkrar som besås med ängsväxter ska minst vara tvååriga. Sådana naturvårdsåkrar som besås med växtarter avsedda för landskapsåkrar eller betesmarker för vilt kan vara ettåriga men får brukas ned först nästa vår efter sådden. I samband med att man anlägger växtbestånd kan man sparsamt gödsla naturvårdsåkrarna men växtskyddsmedlen är inte tillåtna.

På grund av att systemet med trädesmark avvecklas har en jordbrukare som år 2007 eller 2008 hade trädesrättigheter rätt att anpassa de s.k. tilläggsåtgärderna i miljöstödsförbindelsen.

En jordbrukare som valt tilläggsåtgärden Mångsidigare odling eller en av de tilläggsåtgärder som rör växttäcke vintertid kan byta ut dem till en annan åtgärd. Jordbrukaren kan helt avstå från en tilläggsåtgärd om han har minst tre tilläggsåtgärder inom stödregion A eller B och minst två inom region C. I detta fall måste jordbrukaren betala tillbaka stöden.

Från och med i år kan jordbrukaren ändra en tilläggsåtgärd i samband med att han inleder eller avslutar ekologisk produktion. Nu kan man också ändra typ av gård två gånger när man tidigare fick göra det en gång.

Ändringarna ingår i Finlands förslag till ändring av Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007–2013 som Europeiska kommissionen antog den 23 januari.

Mer information:
lantbruksöverinspektör Sini Wallenius, tfn 09-160 54234
överinspektör Marjatta Kemppainen-Mäkelä, tfn 09-160 54211

Sirkka-Liisa Anttila