Hyppää sisältöön
Media

Luonnonhoitopeltoja kesantojen tilalle

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 27.1.2009 13.14
Tiedote -

Peltojen kesannointivelvoite poistuu kokonaan tänä vuonna. Viljelijät voivat tästä lähtien saada ympäristötukea vesiensuojelua ja luonnon monimuotoisuutta edistävistä luonnonhoitopelloista. Luonnonhoitopeltoja on kahta tyyppiä: vesiensuojelua edistäviä monivuotisia nurmipeltoja sekä luonnon monimuotoisuutta, riistanhoitoa ja maisemanhoitoa edistäviä monimuotoisuuspeltoja. Monivuotisten nurmipeltojen vuosittainen ympäristötuki on 170 euroa hehtaarilta ja monimuotoisuuspeltojen tuki 300 euroa hehtaarilta.

Luonnonhoitopelloille maksetaan ympäristötukea, kun niitä on enintään 15 prosenttia tilan ympäristötukikelpoisesta peltoalasta.

Monivuotisten nurmipeltojen ja niittykasveilla kylvettävien peltojen on oltava vähintään kaksivuotisia. Riista- tai maisemakasveilla kylvettävät luonnonhoitopellot voivat olla yksivuotisia, mutta ne saa muokata vasta kylvöä seuraavana keväänä. Luonnonhoitopelloille voi kasvuston perustamisen yhteydessä antaa niukan lannoituksen, mutta kasvinsuojeluaineiden käyttö on kiellettyä.

Viljelijä, jolla vuonna 2007 tai 2008 oli kesannointioikeuksia, saa kesantojärjestelmän poistumisen vuoksi mukauttaa ympäristötukisitoumustaan niin sanottujen lisätoimenpiteiden osalta.

Viljelyn monipuolistamisen tai jokin kolmesta talviaikaiseen kasvipeitteisyyteen liittyvistä lisätoimenpiteistä valinnut voi vaihtaa ne johonkin toiseen. Yhdestä lisätoimenpiteestä voidaan luopua kokonaan, jos viljelijällä on A- tai B-tukialueella vähintään kolme ja C-tukialueella vähintään kaksi lisätoimenpidettä. Luopumistapauksessa lisätoimenpiteestä maksetut tuet peritään takaisin.

Tästä vuodesta lähtien viljelijä voi muuttaa yhden lisätoimenpiteen luonnonmukaisen tuotannon aloittamisen tai lopettamisen yhteydessä. Myös tilatyypin muuttaminen on mahdollista kahdesti entisen yhden kerran sijaan.

Muutokset sisältyvät Suomen tekemään esitykseen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007–2013 muuttamisesta, jonka Euroopan komissio hyväksyi 23.1.

Lisätietoja: maatalousylitarkastaja Sini Wallenius, p. (09) 160 54234
ylitarkastaja Marjatta Kemppainen-Mäkelä p. (09) 160 54211

Sirkka-Liisa Anttila