Hoppa till innehåll
Media

Kampanjen Min naturgåva till hundraåringen överträffade målet

jord- och skogsbruksministerietmiljöministeriet
Utgivningsdatum 31.1.2018 11.00
Pressmeddelande
Kuva: Lasse Hyvönen

Kampanjen Min naturgåva till hundraåringen, som ordnades som ett led i firandet av jubileumsåret för Finlands självständighet, uppmuntrade markägare att låta inrätta privata naturskyddsområden. Under 2017 inrättades sammanlagt 170 nya skyddsområden som tillsammans omfattar 3 064 hektar. Kampanjen överträffade alltså sitt mål med råge, eftersom siktet var ställt på 1 800 hektar.

Skyddsområden inrättades i alla Finlands 18 landskap, och i 9 av dem överskreds målet på hundra hektar. Flest skyddsområden inrättades i Norra Karelen (17 st.) och i Norra Österbotten (16 st.). Mest mark skyddades i norra Finland, där skyddsområdenas sammanlagda areal uppgick till ca 1 800 hektar. I Lappland och Kajanaland skyddades nästan 500 hektar och i Norra Österbotten upp till 835 hektar.

De områden som i och med kampanjen började omfattas av skyddet är i första hand skogar och myrmarker, och kombinationer av dessa. Bland de nya skyddsområdena finns också skär i yttre skärgården, en tidigare torvmosse som restaurerats till fågelvatten och en liten fågelsjö. Skyddsområdenas storlek varierar kraftigt, för det största enskilda objektet utgör ca 270 hektar, medan det minsta utgör mindre än en halv hektar. Bland de som deltog i kampanjen fanns privatpersoner, företag, kommuner, stiftelser och föreningar.

Det var också möjligt att delta genom att donera pengar till stiftelser. Genom de stiftelser som var med i kampanjen donerades sammanlagt ca 350 000 euro. Med dessa donationer har det redan förvärvats nya områden för skyddsändamål.

Kommunernas insats i kampanjen var betydande. Sammanlagt 40 kommuner deltog i kampanjen, och på deras mark inrättades nya skyddsområden på totalt ca 1 980 hektar. De aktivaste kommunerna fanns i Nyland och i Birkaland, där det inrättades skyddsområden på en areal som uppgår till omkring 1 230 hektar. De största städerna, Helsingfors, Esbo, Tammerfors och Vanda, inrättade egna skyddsområden under kampanjens gång.

”Att kampanjen Min gåva till hundraåringen har varit populär är ytterligare ett tecken på hur viktigt det är för finländarna att den biologiska mångfalden bevaras. Ett varmt tack till er alla för era insatser till förmån för Finlands natur”, tackar bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Staten deltar i kampanjen Min naturgåva till hundraåringen genom att skydda en areal som motsvarar privatpersonernas donationer. I samarbete mellan Forststyrelsens naturtjänster och Metsähallitus Metsätalous Oy har det hittills fattats kampanjbeslut om skydd av 665 hektar mark. Arbetet med att hitta nya objekt fortsätter, och alla statliga objekt kommer att offentliggöras senare i vår.

”I den här kampanjen har jubileumsårets tema, Tillsammans, förverkligats på ett fint sätt. Tack vare medborgare, staten, kommuner och stiftelser har Finland fått ett stort antal nya skyddsområden”, konstaterar också jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.


Mer information:

Päivi Gummerus-Rautiainen, miljöråd, miljöministeriet, tfn 0295 250 240, fornamn.efternamn@ym.fi

Marja Kokkonen, forstråd, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 444, fornamn.efternamn@mmm.fi

Jari Leppä Kimmo Tiilikainen Natur och klimat Skogar