Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Mottagare av avträdelsestöd får möjlighet till lönearbete under coronakrisen

Jord- och skogsbruksministeriet 30.4.2020 15.38
Pressmeddelande

På grund av coronakrisen har behovet av arbetskraft inom primärproduktionen ökat. Jord- och skogsbruksministeriet bereder en lagändring som tillåter personer som är berättigade till avträdelsestöd att tillfälligt arbeta till exempel i kritiska uppgifter inom primärproduktionen under undantagsförhållanden.

Det föreslås nu att de som är berättigade till avträdelsestöd och som har avstått från att driva jordbruk ska få möjlighet att tillfälligt  förvärvsarbeta utan att det påverkar rätten att få avträdelsestöd. Utbetalningen av avträdelsestödet fortsätter alltså också under anställningstiden. Lagen som föreslås tillämpas retroaktivt från och med den 16 mars 2020 ska gälla fram till utgången av 2020.
– Med lagändringen vill vi avhjälpa problemet med säsongsarbete. Vi vill använda stödmottagarnas kompetens och arbetsinsats på ett bättre sätt under undantagsförhållanden. Kompetent arbetskraft behöver vi särskilt inom branscher som är kritiska med tanke på primärproduktionen inom jordbruket och trädgårdsodlingen, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

När det gäller den administrativa bördan är detta också det enklaste alternativet för Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA).

Jord- och skogsbruksministeriet sände den 30 april 2020 ett lagförslag om detta på remiss.

Begäran om utlåtande om lagförslaget


Mer information:
Minna-Mari Kaila, avdelningschef, tfn 0295 16 2013, [email protected]
Sara Vänttinen, regeringssekreterare, tfn 0295 16 2065, [email protected]

Administration Jari Leppä Mat och jordbruk