Hyppää sisältöön
Media

Luopumistuen saajille avautumassa mahdollisuus palkkatyöhön korona-aikana

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 30.4.2020 15.38
Tiedote

Koronakriisin vuoksi työvoiman tarve alkutuotannon tehtävissä on kasvanut. Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee lakimuutosta, jonka perusteella maatalouden luopumistukeen oikeutettu henkilö voisi työskennellä väliaikaisesti esimerkiksi alkutuotannon kriittisissä tehtävissä poikkeusolojen aikana.

Luopumistukeen oikeutetuille maatalouden harjoittamisesta luopuneille esitetään nyt mahdollisuutta tehdä ansiotyötä väliaikaisesti ilman, että tehty työ vaikuttaisi luopujan oikeuteen saada luopumistukea.

Ansaittu palkkatulo ei vaikuttaisi maatalouden harjoittamisesta luopuneen oikeuteen saada luopumistukea. Luopumistuen maksatukset eivät keskeytyisi työskentelyn aikana. Lakia ehdotetaan sovellettavaksi taannehtivasti 16.3.2020 ja se olisi voimassa vuoden 2020 loppuun saakka.

"Esityksellä helpotetaan osaltaan kausityöongelmaa. Luopumistuen saajien osaamista ja työpanosta halutaan hyödyntää poikkeusoloissa nykyistä enemmän. Asiantuntevaa työpanosta tarvitaan erityisesti alkutuotannon kannalta kriittisillä aloilla maataloudessa ja puutarha-alalla, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä toteaa.

Hallinnollisen taakan näkökulmasta esityksen voidaan arvioida olevan myös toteutukseltaan yksinkertaisin vaihtoehto Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle (Mela).


Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt asiaa koskeva lakiehdotuksen lausunnolle 30.4.2020.

Lakiehdotuksen lausuntopyyntö

Lisätiedot:
Osastopäällikkö Minna-Mari Kaila, 0295 16 2013, etunimi.sukunimi@mmm.fi
Hallitussihteeri Sara Vänttinen, p. +358 295 162 065,  etunimi.sukunimi@mmm.fi

Hallinto Jari Leppä Ruoka ja maatalous