Hoppa till innehåll
Media

Jord- och skogsbruksministeriet vill få en fullständig redogörelse för vargdöden

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 16.1.2012 9.48
Pressmeddelande -

Enlig jord- och skogsbruksministeriet är det ytterst beklagligt att vargjakten i Pöytis fick ett olyckligt slut. Jakten efter en varg som hade rört sig på en gårdsplan ledde till att två vargar dödades i stället för en. Jakten skedde med Finlands viltcentrals tillstånd. Ministeriet kräver att händelserna utreds i minsta detalj. Ministeriet har redan kontaktat polisen i Egentliga Finland samt Finlands viltcentral. En förundersökning har inletts.

Ministeriet vill utreda saken eftersom den andra dödade vargen var flockens alfahona. I tillståndsbeslutet stod uttryckligen att tillståndet i första hand gällde jakt efter en ung varg, inte en alfaindivid. Enligt beslutet skulle jakten med hjälp av spårning riktas på den varg som hade irrat sig in på en gårdsplan.

Ministeriet vill påpeka att enligt jaktlagen är vargen en helt fredad art. Enligt bilaga IV till habitatdirektivet hör vargen också till de strikt skyddade arterna. Det går dock att göra undantag från bestämmelserna bl.a. för att förebygga särskilt stora skador eller för att säkra allmän trygghet. Enligt ministeriet är Finlands viltcentrals tillståndsbeslut korrekt. Ministeriet tillät eliminering av 20 vargar under det pågående jaktåret. Ytterligare vill ministeriet påminna att enligt strafflagen är det i regel ett grovt jaktbrott att döda en varg utan tillstånd. Straffet för brottet är fängelse i minst fyra månader och högst fyra år.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
konsultativa tjänstemannen Sami Niemi, tfn 040 0238 505

Jari Koskinen