Hoppa till innehåll
Media

Jord- och skogsbruksministeriet: Skyddet av saimenvikaren fortsätter i samarbete med regionala aktörer

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 4.7.2019 15.40 | Publicerad på svenska 12.7.2019 kl. 15.46
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet förhåller sig allvarligt till observationerna av döda vikarsälar. Så snart semestrarna är över kommer ministeriet att tillsätta en samarbetsgrupp med bred kompetens för att bereda följande statsrådsförordning om begränsningar av fisket. Förordningen ska träda i kraft 2021. Avsikten är att skyddet av saimenvikaren ska fastställas tillsammans med regionala aktörer.

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä anser att det är sorgligt att så många dödsfall inträffat bland vikarna efter att begränsningarna av nätfisket i Saimen upphörde.

–Jord- och skogsbruksministeriet har förbundit sig att uppfylla målen för sälbeståndet i den gällande strategin för skydd av saimenvikaren, och ingen av oss vill att fler kutar ska dö, säger minister Leppä. De lokala fiskarna kunde i denna situation vara särskilt uppmärksamma på vilken typ av fångstredskap de väljer så att sälarna inte fastnar i dem.

Statsrådets förordning om vissa fiskebegränsningar i Saimen trädde kraft i april 2016 och gäller till mitten av april 2021. Vikarbeståndet har under giltighetstiden för denna och den föregående förordningen ökat i enlighet med strategin.

Jord- och skogsbruksministeriet kommer i höst att tillsätta en samarbetsgrupp som ska bilda sig en helhetsuppfattning av hur de nuvarande fiskebegränsningarna har fungerat och deras effektivitet när det gäller att skydda saimenvikaren.

–Arbetsgruppen ska reda ut hur väl de gällande fiskebegränsningarna har fungerat och vilka resultat de gett, berättar fiskerirådet Eija Kirjavainen vid jord- och skogsbruksministeriet. Hon tillägger att det är meningen att en heltäckande bild av fiskets effekter på vikarbeståndet i olika delar av Saimen ska utformas, både i fråga om vuxna individer och kutar. Vid sidan av själva utredningen ska det ordnas flera regionala diskussionsmöten i de områden där saimenvikaren förekommer.

Se även Jord- och skogsbruksministeriets, miljöministeriets och Forststyrelsens Naturtjänsters gemensamma meddelande den 15 oktober 2018

Ytterligare information:
Eija Kirjavainen, fiskeriråd, tfn 040 772 1262

Djur och växter Jari Leppä