Hyppää sisältöön
Media

MMM: Saimaannorpan suojelua jatketaan yhdessä alueellisten toimijoiden kanssa

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 4.7.2019 15.40
Tiedote

Maa- ja metsätalousministeriö suhtautuu vakavasti havaittuihin norppakuolemiin. Ministeriö perustaa heti lomien jälkeen laajapohjaisen yhteistyöryhmän pohjustamaan seuraavan, vuonna 2021 voimaan tulevan valtioneuvoston kalastusrajoitusasetuksen valmistelua. Tavoitteena on vahvistaa saimaannorpan suojelua yhdessä alueellisten toimijoiden kanssa.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä pitää Saimaan verkkokalastusrajoitusten päättymisen jälkeen tapahtuneita norppakuolemia äärimmäisen ikävinä.

–Maa- ja metsätalousministeriö on sitoutunut saimaannorpan suojelustrategian kannankasvutavoitteeseen, eikä kukaan meistä toivo lisää norppakuolemia, sanoo ministeri Leppä. Paikalliset kalastajat voisivat tässä tilanteessa kiinnittää erityistä huomiota pyydysten valintaan, jotta norppia ei jäisi pyydyksiin.

Valtioneuvoston asetus kalastuksesta saimaannorpan suojelemiseksi tuli voimaan huhtikuussa 2016 ja on voimassa huhtikuuhun 2021 asti. Norppakanta on tämän ja sitä edeltäneen asetuksen aikana kasvanut suojelustrategian tavoitteiden mukaisesti.

Maa- ja metsätalousministeriö perustaa syksyllä yhteistyöryhmän muodostamaan kokonaiskuvaa nykyisten kalastusrajoitusten toimivuudesta ja tuloksellisuudesta suhteessa saimaannorpan suojeluun. 

–Työryhmässä selvitetään voimassa olevien kalastusrajoitusten toimivuus ja tuloksellisuus saimaannorpan suojelutavoitteiden näkökulmasta, kertoo kalastusneuvos Eija Kirjavainen maa- ja metsätalousministeriöstä.

Tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva kalastuksen vaikutuksista norppakannan tilaan Saimaan alueen eri osissa sekä aikuisten norppien että kuuttien osalta, Kirjavainen täsmentää.

Työn yhteydessä järjestetään muun selvitystyön ohella alueellisia keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia saimaannorpan esiintymisalueella.

Kts. myös MMM:n, YM:n ja Metsähallituksen Luontopalvelujen yhteistiedote 15.10.2018

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
kalastusneuvos Eija Kirjavainen, p. 040 772 1262

Eläimet ja kasvit Jari Leppä