Hoppa till innehåll
Media

Jord- och skogsbruksministeriets nya visuella profil

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 29.10.2018 16.03 | Publicerad på svenska 5.11.2018 kl. 14.56
Nyhet

Lejonemblemet hör nu till jord- och skogsbruksministeriets visuella profil. Ministeriet har förnyat den visuella profilen och logotypen. Blå och grön kommer att vara ministeriets huvudsakliga färger i fortsättningen.

Idén till den nya logotypen och hela den visuella profilen bygger på topografi och markytans former. Den kan också förknippas med tanken om olika ytor och skikt. Den visuella profilen återspeglar också ministeriets breda ansvarsområde.
En av utgångspunkterna för planeringen var lejonemblemet som förenar alla ministerier.
Planeringen av logotypen och den visuella profilen utgick från att de är flexibla att använda och att de också fungerar i digital miljö. Logotypen är också animerad, vilket gör den ännu mer levande. På samma gång fick ministeriet också en ny bildvärld.
- Vi ville göra en klar förändring och skillnad till det tidigare. Vi ville förnya ministeriets image så att den på ett bättre sätt motsvarar vårt breda verksamhetsområde. Andra viktiga mål var att logotypen är lätt att identifiera och använda, säger Janne Impiö, ministeriets kommunikationsdirektör.

Arbetet utfördes tillsammans med Viestintätoimisto Drum. Förutom ministeriets webbsidor kommer den nya profilen att synas i allt annat material.

Ministeriets symbol på två språk

Ministeriets symbol på tre språk

Ministeriets symbol

Ytterligare upplysningar:
Janne Impiö, kommunikationsdirektör, tfn 029 516 2064, janne.impio@mmm.fi