Hoppa till innehåll
Media

Landsbygdsparlamentet 2017: Omöjligheter blir möjligheter - överraskningar, lösningar och tillväxt

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 13.10.2016 14.32
Nyhet

Landsbygdsparlament 2017 samlar alla som är intresserade av landsbygdsutveckling och landsbygdspolitik till Leppävirta i Norra Savolax, den 1-3.9.2017. Det är första gången som Landsbygdsparlamentet ordnas i denna omfattning i Finland. Eventet som går under temat Omöjligheter blir möjligheter är del av Finland 100-programmet.

Under parlamentet formas en gemensam vision för den finländska landsbygden och landsbygdens möjligheter lyfts upp på den politiska agendan.  Parlamentet arbetar också fram Finlands första landsbygdspolitiska uttalande som lämnas till de politiska beslutsfattarna och förs vidare till Europeiska landsbygdsparlamentet som hålls i Nederländerna i oktober 2017.

- Landsbygden är central när Finlands ekonomi svängs mot tillväxt och i arbetet för att stoppa klimatförändringen. Skogen, åkrarna och den rena naturen erbjuder nya möjligheter för sysselsättning och företagande. Dessa möjligheter ska absolut tas tillvara, säger jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

- Den långsiktiga landsbygdsutvecklingen förutsätter en nationell vilja, som kommer att fortsätta under nästa regeringsperiod. Därför är det värdefullt, att man under Landsbygdsparlamentet utformar ett landsbygdspolitiskt uttalande. Finland behöver en livskraftig landsbygd även under kommande hundra åren, betonar minister Tiilikainen.

Deltagarna utlovas överraskningar, lösningar och tillväxt kopplade till aktuella landsbygdsteman och exkursioner. Under eventet ska landsbygdsutvecklingens framtid kristalliseras, nya möten, partnerskap och innovationer möjliggörs. På Landsbygdsparlamentet 2017 möts aktörer i byar och städer, invånare och beslutsfattare, företagare och föreningar.

Aktuella landsbygdsfrågor debatteras i paneler och workshoppar. På partnerskapstorget är det möjligt att träffa landsbygdsaktörer som arbetar på såväl lokalt som nationellt plan. På skördetorget kan man köpa närproducerade produkter. På programmet står även utnämningen av bland annat Årets by och Byaverksamhetens vägledare.

Parlamentets språk är finska, men program ordnas även på svenska och engelska. Landsbygdsparlamentets 2017 huvudarrangörer är Landsbygdspolitiska rådet (MANE), Landsbygdsnätverket, Finlands byaverksamhet SYTY ry och Pohjois-Savon Kylät ry som svarar för de lokala arrangemangen i Leppävirta. För att ordna tillställningen söker man under hösten och vintern 2016 samarbetsparter, ledare för arbetsgrupper/workshoppar samt idéer till temautflykter. 

Mer information:
Christell Åström, MANE:s generalsekreterare, tfn 050 5747993, fornamn.efternamn@mmm.fi
Antonia Husberg, informationsansvarig, MANE, tfn 050 309 5870, fornamn.efternamn@mmm.fi
Merja Kaija, byaombud, Pohjois-Savon Kylät ry, tfn 045 1791070, fornamn.efternamn@pohjois-savonkylat.fi

*Nyheten kompletterad 13.10 kl. 16:00