Hoppa till innehåll
Media

Jord- och skogsbruksministeriet samordnar landsbygdspolitiken och skärgårdspolitiken från och med den 1 januari 2016

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 16.12.2015 14.10
Nyhet

Landsbygdspolitiska samarbetsgruppens och skärgårdsdelegationens uppgifter förs över från arbets- och näringsministeriet till jord- och skogsbruksministeriet den 1 januari 2016.

I och med överföringen kommer jord- och skogsbruksministeriet också att sköta förvaltningen av riksomfattande forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller landsbygden och statsbidrag till Byaverksamhet i Finland rf. I samband med överföringen kommer tre personer från arbets- och näringsministeriets regionavdelning att övergå till jord- och skogsbruksministeriet.

Under årens lopp har den nationella landsbygdspolitiken skötts av inrikesministeriet, jord- och skogsbruksministeriet och arbets- och näringsministeriet. Den senaste överföringen av uppgifter skedde under Katainens regeringsperiod vid ingången av 2012, då de ansvariga tjänstemännen vid landsbygdspolitiska samarbetsgruppen överfördes från jord- och skogsbruksministeriet till arbets- och näringsministeriet och uppgifterna integrerades med övriga regionalpolitiska sektorerna.

De största ekonomiska resurserna för landsbygdsutveckling kommer från det av EU delfinansierade programmet för utveckling av landsbygden, som jord- och skogsbruksministeriet ansvarar för.
– Överföringen av den nationella landsbygdspolitiken till jord- och skogsbruksministeriet innebär en återförening med EU:s landsbygdsutveckling, något som ytterligare stärker samverkan mellan EU-finansierad verksamhet och nationell verksamhet, konstaterar konsultativa tjänstemannen Sanna Sihvola. 

Ansvaret för regionalpolitiken som helhet, liksom den stadspolitiska samordningen, kvarstår vid arbets- och näringsministeriet.

Ytterligare information: Sanna Sihvola, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 264

Landsbygd