Hoppa till innehåll
Media

Jordbrukets stödpaket ut i juli

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 28.6.2016 15.36
Pressmeddelande

Jordbruks- och fiskerådet sammanträdde i Luxemburg den 27 och 28 juni 2016. Finlands representant var jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen. EU:s jordbruksministrar krävde att kommissionen på mötet i juli ska presentera nya förslag för att underlätta det svåra marknadsläget i synnerhet inom mjölksektorn.

Enligt jordbrukskommissionär Phil Hogan kommer stödpaketet att innehålla såväl produktionsbegränsande och marknadsstabiliserande åtgärder som direkta till producenter riktade åtgärder. De direkta åtgärderna ska enligt Finland ges prioritet. I paketet ingår eventuellt också möjlighet att höja förskottet på direktstöd och betala det tidigare. Finland har drivit på denna fråga.

Finland har begärt att kommissionen ska reda ut den oklara situationen som gäller finansiering av privata projekt på över en miljon euro ur Europeiska havs- och fiskerifonden samt att kommissionen så fort som möjligt inleder arbetet med att ändra den allmänna förordningen.   Situationen är problematiskt i flera EU-länder. Finlands initiativ understöddes av 17 medlemsländer.

- Stora privata investeringsprojekt är viktiga med tanke på tillväxten och förnyelsen inom den blå bioekonomin samt på nya arbetsstillfällen. Därför är jag nöjd med att kommissionen är av samma åsikt som medlemsländerna och bereder en ändring av EU-lagstiftningen för att avhjälpa problemet, säger minister Tiilikainen.

På agendan fanns också bl.a. en lägesrapport om hur det går i förhandlingarna om ekoförordningen samt antagandet av rådsslutsatser om matsvinn. Ytterligare antogs rådsslutsatser om olagliga avverkningar och FLEGT-handlingsplanen. I samband med detta föreslog Finland att medlemsländerna och kommissionen tar fram en gemensam strategi för hur EU ska påverka skogsfrågor på internationell nivå.

Ytterligare information: 
Risto Lampinen, fiskeriråd, tfn 050 529 8023
Kari Valonen, lantbruksråd, tfn 040 751 8407
fornamn.efternamn@mmm.fi

Bioekonomi EU och internationella frågor Fiskar Kimmo Tiilikainen Mat och jordbruk