Hoppa till innehåll
Media

Maatalouden tukipaketti annetaan heinäkuussa

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 28.6.2016 15.36
Tiedote

Maatalous- ja kalastusneuvosto kokoontui Luxemburgissa 27.–28.6.2016. Suomea kokouksessa edusti maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen. Kokouksessa EU:n maatalousministerit vaativat komissiota antamaan neuvoston heinäkuun kokouksessa uusia ehdotuksia maatalouden vaikean markkinatilanteen helpottamiseksi erityisesti maitosektorilla.

Maatalouskomissaari Phil Hoganin mukaan maatalouden tukipakettiin tulee sisältymään sekä tuotannon rajoittamiseen ja markkinoiden tasapainottamiseen liittyviä että suoria tuottajiin kohdistuvia toimenpiteitä, joista jälkimmäistä Suomi on pitänyt ensisijaisena tukitoimenpiteenä. Pakettiin sisältynee myös mahdollisuus maksaa suorien tukien ennakot korotettuina ja aikaistettuina, mitä Suomi on pitänyt esillä. 

Suomi pyysi komissiota selventämään Euroopan meri- ja kalatalousrahaston osalta yli miljoonan euron yksityisten hankkeiden rahoittamista koskevaa epäselvää tilannetta sekä käynnistämään mahdollisimman nopeasti yleisasetuksen muutosprosessin. Ongelma koskee useimpia EU-maita, ja Suomen aloitetta kannatti 17 jäsenvaltiota.

– Suuret yksityiset investointihankkeet ovat keskeisiä sinisen biotalouden toimialan kasvun ja uudistumisen sekä uusien työpaikkojen syntymisen kannalta. Siksi olen tyytyväinen, että komissio on asiasta samaa mieltä jäsenmaiden kanssa ja valmistelee EU:n lainsäädännön muuttamista ongelman ratkaisemiseksi, ministeri Tiilikainen sanoo.

Neuvoston asialistalla olivat myös mm. tilannekatsaus luomuasetusneuvotteluihin ja neuvoston päätelmien hyväksyminen ruokahävikistä. Lisäksi hyväksyttiin neuvoston laittomia hakkuita ja FLEGT-toimintasuunnitelmaa koskevat päätelmät. Suomi ehdotti tämän yhteydessä jäsenmaiden ja komission yhteisen strategian laatimista sille, kuinka EU vaikuttaa metsiin liittyviin kansainvälisiin kysymyksiin.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä: 
kalatalousneuvos Risto Lampinen, p. 050 529 8023
maatalousneuvos Kari Valonen, p. 040 751 8407
etunimi.sukunimi@mmm.fi

Biotalous EU ja kansainväliset asiat Kalat Kimmo Tiilikainen Ruoka ja maatalous