Hoppa till innehåll
Media

Mer stöd för vattenskyddet och naturens biologiska mångfald

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 21.1.2010 11.29
Pressmeddelande -

Stöden för anläggning av mångfunktionella våtmarker höjs. Stödregionerna blir också fler. I fortsättningen får man också mer stöd för att förbättra naturens biologiska mångfald i jordbruksområden. Statsrådet godkände i dag förordningsändringarna.

Från och med i år får man också stöd för anläggning och förvaltning av våtmarker i avrinningsområdena för åar som mynnar ut i Kvarken och Bottenviken. Tidigare har stödet varit möjligt endast i södra Finland och i områden med utarbetade allmänna våtmarksplaner. Målet med ändringen är fler våtmarker i jordbruksområden.

Stödet för anläggning av mångfunktionella våtmarker kan uppgå till högst 11 500 euro per hektar. Om våtmarken är rätt liten (0,3 - 0,5 ha), är stödet högst 3 226 euro per våtmark.

Det maximala stödet för inledande röjning och inhägnande av värdefulla vårdbiotoper höjs och stödet graderas enligt storleken på vårdbiotopen. Maximistödet för högst tre hektar stora vårdbiotoper är 1 179 euro per hektar, för 3-10 hektar stora 910 euro per hektar och för över 10 hektar stora vårdbiotoper 750 euro per hektar.

Hittills har det varit möjligt för registrerade föreningar att ansöka om specialstöd för förvaltning av våtmarker eller vårdbiotoper. I år ska möjligheten till stöd också gälla avtal som främjar naturens och miljöns biologiska mångfald. Stödet för små, högst 30 ar stora vårdbiotoper höjs till 200 euro per objekt. Detta förbättrar möjligheterna att värna om den biologiska mångfalden i jordbruksmiljön.

Dessa i dag utfärdade nationella förordningar bygger på ändringen i programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007 - 2013 som kommissionen antog i november 2009.

För icke produktiva investeringar behövs i år uppskattningsvis ca 2,3 miljoner euro och för miljöstödet ca 353,9 miljoner euro. Stödet delfinansieras av EU.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
regeringssekreterare Suvi Ruuska, tfn 09 160 52229
lantbruksöversinspektör Sini Wallenius, tfn 09 160 54234 (på fredag)

Sirkka-Liisa Anttila