Hyppää sisältöön
Media

Maatalouden vesiensuojeluun ja luonnon monimuotoisuuteen lisää tukea

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 21.1.2010 11.29
Tiedote -

Monivaikutteisten kosteikkojen rakentamisen tukia korotetaan ja tukialueita lisätään. Myös maatalousalueiden luonnon monimuotoisuutta edistäviä tukia saa jatkossa nykyistä enemmän. Valtioneuvosto hyväksyi tänään asetusmuutokset.

Kosteikkojen rakentamista ja hoitoa tuetaan tästä vuodesta lähtien myös Merenkurkkuun ja Perämereen laskevien jokivesistöjen valuma-alueilla. Aiemmin tukeminen on ollut mahdollista vain eteläisessä Suomessa ja alueilla, joihin on tehty kosteikkoyleissuunnitelmat. Muutoksella tavoitellaan kosteikkorakentamisen lisääntymistä maatalousalueilla.

Monivaikutteisten kosteikkojen rakentamiseen voidaan myöntää tukea enintään 11 500 euroa hehtaarilta. Jos kosteikko on pienehkö (0,3 - 0,5 ha), tukitaso on enintään 3 226 euroa kohteelta.

Arvokkaiden perinnebiotooppien alkuraivauksen ja aitaamisen tuen enimmäismäärä nousee ja tuki porrastetaan kohteen koon perusteella. Enintään kolmen hehtaarin laajuisissa kohteissa enimmäistuki on 1179 euroa hehtaarilta, 3-10 hehtaarin kohteissa enintään 910 euroa hehtaarilta ja yli 10 hehtaarin kohteissa enintään 750 euroa hehtaarilta.

Rekisteröidyt yhdistykset ovat tähän mennessä voineet hakea erityistukea kosteikon tai perinnebiotoopin hoitoon. Tänä vuonna tukimahdollisuus laajenee luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistämistä koskeviin sopimuksiin. Pienialaisissa, enintään 30 aarin suuruisissa perinnebiotooppikohteissa tukitasoa korotetaan 200 euroon kohteelta. Näin vahvistetaan mahdollisuuksia huolehtia maatalouteen liittyvästä luonnon monimuotoisuudesta.

Nyt annetut kansalliset asetukset perustuvat komission marraskuussa 2009 hyväksymään Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007 - 2013 muutokseen.

Ei-tuotannollisiin investointeihin arvioidaan tänä vuonna tarvittavan noin 2,3 miljoonaa euroa ja ympäristötukeen noin 353,9 miljoonaa euroa. Tuki on EU:n osarahoittamaa.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
hallitussihteeri Suvi Ruuska, p. 09 1605 2229
maatalousylitarkastaja Sini Wallenius p. 09 1605 4234 (perjantaina)

Sirkka-Liisa Anttila