Hoppa till innehåll
Media

Jordbruks- och fiskeministrarna diskuterar EU:s coronaåtgärder i en videokonferens

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 12.5.2020 10.09 | Publicerad på svenska 12.5.2020 kl. 17.23
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä deltar onsdagen den 13 maj i jordbruks- och fiskeministrarnas andra videokonferens. Ministrarna diskuterar EU:s åtgärder för att lindra effekterna av coronaviruset inom jordbruket och fisket.

Efter den första videokonferensen i mars har kommissionen antagit ett antal undantagsbestämmelser, bland annat för att stabilisera jordbruksmarknaderna och göra bestämmelserna om EU:s gemensamma jordbrukspolitik mer flexibla. Undantagsbestämmelserna gör det till exempel möjligt att tillfälligt minska kontrollerna på gårdar. På jordbruksmarknaden ges stöd bland annat för privat lagring av vissa livsmedel för att avhjälpa obalansen på marknaden. EU:s försörjningsberedskap är allmänt taget bra, men coronaviruspandemin har sänkt priserna på flera jordbruksprodukter betydligt på grund av ändrade konsumtionsvanor.

Ministrarna ska också diskutera coronaviruspandemins konsekvenser för fiskerinäringen samt åtgärder för att mildra och anpassa de ekonomiska konsekvenser som coronavirussituationen har för sektorn. På samma sätt som inom jordbruket har kommissionen antagit två författningsändringar för att anpassa företagsverksamheten inom fiskerisektorn, vilka redan har antagits av lagstiftarna. Författningsändringarna gör det möjligt att använda Europeiska havs- och fiskerifondens medel för att kompensera de negativa ekonomiska konsekvenserna av epidemin.

Minister Jari Leppä tackar kommissionen för de snabba åtgärderna för att underlätta situationen inom livsmedelssektorn. Till vissa delar, till exempel när det gäller att minska kontrollerna på gårdar, skulle det dock ha varit möjligt att gå längre än vad kommissionen har beslutat.

Ytterligare upplysningar:

Satu Haapaniemi, specialmedarbetare, tfn  0295 162 058

Teppo Säkkinen, specialmedarbetare, tfn 050 516 2868