Hoppa till innehåll
Media

Jordbruksministrarna diskuterade den gemensamma jordbrukspolitikens mål och politikens genomförande

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 30.1.2018 8.33 | Publicerad på svenska 30.1.2018 kl. 10.08
Pressmeddelande

Rådet för jordbruk och fiske sammanträdde i Bryssel den 29 januari 2018. Det viktigaste diskussionsämnet var den gemensamma jordbrukspolitikens framtid. På agendan stod också bland annat jordbruksprodukternas marknadsläge och internationella handel. Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä företrädde Finland vid mötet.

Jordbruksministrarna diskuterade särskilt det mervärde som den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) ger, om politikens mål och genomförandet av politiken. Ministrarna underströk att målen i EU-fördraget är fortfarande aktuella. CAP ska också möta de framtida utmaningarna, såsom klimatförändringar och övriga globala utmaningar. Enligt ministrarna ger CAP mervärde för såväl jordbrukare som EU-medborgare och samhället överlag. Matsäkerhet och trygga livsmedel är bra exempel på det här. Finansieringen för CAP ska dock vara tillräcklig för att politiken kan uppfylla kraven och möta de framtida utmaningarna.

- Jordbrukarnas inkomstnivå och en lönsam jordbruksproduktion är grunden för allt för att jordbrukspolitiken ska kunna nå alla de ambitiösa målen. En balanserad utveckling av landsbygdsområdena och en fortsatt produktion i alla områden i EU är också väldigt viktiga mål. Vi får inte heller glömma bort bioeknomin och den cirkulära ekonomin som också ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken, sade minister Leppä.

De flesta ministrar var positiva till medlemsländernas och kommissionens nya ansvarsfördelning. De gemensamma målen på EU-nivå och referensramen för åtgärderna är enligt många ett bra utgångsläge. Flera ministrar var av den åsikten att medlemsländerna måste få frihet att besluta vilka som är de rätta åtgärderna med hänsyn till de olika ländernas förhållanden. Jordbrukskommissionär Phil Hogan sade att kommissionen hört medlemsländerna och jordbrukarna och erbjuder nu möjlighet att förenkla politiken i praktiken. 

- Att förenkla jordbrukspolitiken är ett väldigt väsentligt element i reformen. Den nya modellen för att genomföra politiken måste förenkla systemen på ett genuint sätt. Till exempel de landspecifikt ledda strategierna ska vara så enkla som möjligt för att de vid behov kan ändras smidigt. Att minska det administrativa arbetet som följer av övervakningen ska också vara ett av målen, påminde minister Leppä.

Rådet för jordbruk och fiske fortsätter dialogen om den gemensamma jordbrukspolitikens framtid på rådets möten under våren. Kommissionen förväntas ge sitt lagstiftningsförslag i juni.

Ytterligare information:
Kari Valonen, lantbruksråd, tfn 0295 16 2269
fornamn.efternamn(at)mmm.fi

 

CAP EU och internationella frågor Jari Leppä Landsbygd Mat och jordbruk Natur och klimat