Hoppa till innehåll
Media

Rådet antog slutsatser om bättre bekämpning och förebyggande av bedrägerier i livsmedelskedjan

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 16.12.2019 12.28
Pressmeddelande

Slutsatserna om en effektivare bekämpning och förebyggande av bedrägerier i livsmedelskedjan antogs enhälligt av rådet för jordbruk och fiske i Bryssel den 16 december. Slutsatserna har beretts på initiativ av EU-ordförandelandet Finland vid veterinärchefernas möte. Bedrägerier i livsmedelskedjan är allvarliga brott eftersom de ofta är kopplade till andra former av brottslighet och kan också vara en del av den organiserade brottsligheten.

Livsmedelssektorn är sårbar för bedrägerier eftersom risken för att åka fast är liten, vinsterna ofta stora och straffen i allmänhet blygsamma. Bedrägerierna i livsmedelskedjan kan riskera både livsmedelssäkerheten och den inre marknadens funktion.

Rådet var enhälligt av den åsikten att för att kunna skydda konsumenter och aktörer i livsmedelskedjan mot bedrägerier måste samarbetet mellan alla berörda myndigheter i medlemsländerna, Europeiska unionen och på internationell nivå effektiviseras ytterligare. Det är viktigt att medlemsländerna stärker beredskapen för att förebygga och utreda livsmedelsbedrägerier och att effektivt identifiera potentiella risker.

Ett snabbt och effektivt informationsutbyte mellan medlemsländerna och kommissionen är avgörande när det gäller att bekämpa och utreda bedrägerier. Aktörerna i livsmedelskedjan ska uppmuntras och vägledas att utveckla system för att upptäcka livsmedelsbedrägerier. Det är också viktigt att aktörerna aktivt informerar myndigheterna om bedrägerier som de upptäcker eller misstänker.

Rådet ansåg det viktigt att öka allmänhetens medvetenhet om kriterierna för livsmedelsbedrägerier och att fortsätta arbetet med att fastställa den rättsliga definitionen av livsmedelsbedrägeri på EU-nivå. Enligt rådet är det också viktigt att Europeiska kommissionen analyserar EU-strukturerna för bekämpning och utredning av bedrägerier i livsmedelskedjan för att bedöma om befogenheterna eller strukturerna behöver reformeras på EU-nivå.

Den nya kontrollförordningen för livsmedelskedjan, som började tillämpas den 14 december 2019, ger nya metoder för att förebygga och utreda bedrägerier i livsmedelskedjan. Det är viktigt att de metoder som lagstiftningen gör möjliga börjar användas fullt ut. 

Ytterligare information:

Taina Aaltonen, biträdande avdelningschef, tfn 0295 162439, fornamn.efternamn@mmm.fi

Anne Haikonen, lagstiftningsråd, tfn 0295 162438, fornamn.efternamn@mmm.fi