Hyppää sisältöön
Media

Maatalousneuvosto hyväksyi päätelmät elintarvikeketjun petosten torjunnan ja ehkäisyn tehostamisesta

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 16.12.2019 12.28
Tiedote

EU:n maatalous- ja kalastusneuvosto hyväksyi Brysselissä 16. joulukuuta yksimielisesti päätelmät elintarvikeketjun petosten torjunnan ja ehkäisyn tehostamisesta. Päätelmät valmisteltiin EU-puheenjohtajamaa Suomen aloitteesta eläinlääkintäpäälliköiden kokouksessa. Elintarvikeketjun petokset ovat vakava ilmiö, koska petokset liittyvät usein muihin rikollisuuden muotoihin ja voivat olla myös osa järjestäytynyttä rikollisuutta.

Elintarvikesektori on altis petokselliselle toiminnalle, koska kiinnijäämisen riski on pieni, voitot ovat usein suuria ja tuomittavat rangaistukset yleensä vaatimattomia. Elintarvikeketjun petokset voivat vaarantaa sekä elintarviketurvallisuuden että sisämarkkinoiden tehokkaan toiminnan.

Neuvosto tuki yksimielisesti sitä, että kuluttajien ja elintarvikeketjun toimijoiden suojelu petoksilta edellyttää kaikkien asiaankuuluvien viranomaisten yhteystyön tehostamista entisestään jäsenvaltioissa, Euroopan unionissa ja kansainvälisellä tasolla. Jäsenvaltioiden on tärkeää vahvistaa elintarvikepetosten ehkäisyyn ja tutkintaan sekä mahdollisten riskien tehokkaaseen tunnistamiseen liittyviä valmiuksia.

Nopea ja tehokas tietojen vaihto jäsenvaltioiden ja komission välillä on keskeistä petollisten toimien torjunnassa ja selvittämisessä. Elintarvikeketjun toimijoita tulee kannustaa ja ohjata kehittämään elintarvikepetosten havaitsemiseen liittyviä järjestelmiä. Toimijoiden on myös tärkeää aktiivisesti tiedottaa viranomaisille havaitsemistaan tai epäilemistään petoksellisista toimista.

Neuvosto piti tärkeänä parantaa yleistä tietoisuutta elintarvikepetosten kriteereistä sekä toimien jatkamista elintarvikepetoksen oikeudellisen määritelmän vahvistamiseksi EU-tasolla. Neuvosto piti myös tärkeänä, että Euroopan komissiossa analysoidaan elintarvikeketjun petosten torjuntaan ja selvittämiseen liittyviä nykyisiä EU-rakenteita sen arvioimiseksi, onko toimivaltuuksia tai rakenteita tarpeen uudistaa EU-tasolla.

Elintarvikeketjun uusi valvonta-asetus, jota alettiin soveltaa 14. joulukuuta 2019, tarjoaa uusia keinoja elintarvikeketjun petosten ehkäisemiseen ja selvittämiseen. Lainsäädännön mahdollistamat keinot on tärkeää ottaa täysimääräisinä käyttöön. 

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

Apulaisosastopäällikkö Taina Aaltonen, p. 0295 162439, s-posti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

Lainsäädäntöneuvos Anne Haikonen,  p. 0295 162438  s-posti: etunimi.sukunimi@mmm.fi