Hoppa till innehåll
Media

Internationell handel på jordbruksrådets agenda

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 20.1.2017 15.22 | Publicerad på svenska 23.1.2017 kl. 11.38
Pressmeddelande

Rådet för jordbruk och fiske sammanträder i Bryssel måndagen den 23 januari 2017. Finland representeras vid mötet av jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Jordbruksministrarna ska diskutera jordbruksprodukternas internationella handel och frihandelsavtalens inverkan på jordbruket i EU. Bakgrunden till det här är kommissionens undersökning som gavs ut i november. 

- Det är viktigt att europeiska jordbruksprodukter får fotfäste på tredjeländers marknader, konstaterar jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen. 

De nya marknaderna ger europeiska konkurrenskraftiga producenter möjlighet till tillväxt, men alla produkter eller regioner är dock inte lika konkurrenskraftiga.

- För Finland är det också viktigt att förutsättningarna för en bärkraftig produktion kommer att finnas kvar i hela unionsområdet, även i de mindre gynnade områdena. Vi behöver en stark jordbrukspolitik också i fortsättningen och handels- och jordbrukspolitiken ska ju stöda varandra, påminner Tiilikainen. 

Utöver internationell handel ska rådet också diskutera mjölkmarknaden. Kommissionen ska presentera i rådet det så kallade mjölksektorspaketet. Det allmänna marknadsläget som har förbättrats står också på agendan. 

Enligt Finland är det viktigt att man t.ex. i samband med den kommande CAP-reformen planerar olika åtgärder för att avhjälpa eventuella framtida kriser på marknaden.  Åtgärderna ska vara tillgängliga på ett snabbare och smidigare sätt när marknadsläget ser ut att försämras kraftigt. Det är viktigt att produktionen fortsätter också i de mindre gynnade områdena. Detta kräver betydande stödåtgärder. 

Ytterligare information:
Kari Valonen, lantbruksråd, tfn 0295 16 2269

Djur och växter EU och internationella frågor Kimmo Tiilikainen Mat och jordbruk