Hoppa till innehåll
Media

Nya enhetskostnader för byggandet på gårdar i kraft

Utgivningsdatum 25.1.2018 10.50 | Publicerad på svenska 26.1.2018 kl. 8.45
Nyhet

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om enhetskostnaderna för jordbrukets investeringar trädde i kraft den 24 januari 2017. Förordningen tillämpas på stödansökningar som lämnats in den 16 januari 2018 och därefter. I förordningen finns bestämmelser om godtagbara maximikostnader för jordbrukets bygg- och anordningsinvesteringar och därtill hörande andra kostnadsposter samt om de beräkningar som ligger till grund för kostnaderna.

De godtagbara enhetskostnaderna gäller bland annat kraven på maximala stödberättigande ytor per djurenhet i djurstallsavdelningar och enligt byggnadstyp samt maximala enhetskostnader för stödberättigande anordningar och lokaler i en byggnad. I kostnaderna har också beaktats de kostnader som följer av de ytterligare kraven i jord- och skogsbruksministeriets förordningar.

Enhetskostnaderna i förordningen har setts över och justerats enligt den allmänna kostnadsutvecklingen inom byggsektorn, men också utifrån den byggnadstekniska utvecklingen inom husdjurs- och växtproduktionen. Justeringar av enhetskostnaderna har gjorts bland annat för torksilor för spannmål så att de nu jämställs med produktionslager i stället för spannmålstorkar.

Vid bestämmandet av de godtagbara enhetskostnaderna har man målet att bygga svala och energisnåla byggnader alltid då det är tekniskt möjligt och ändamålsenligt för produktionen och såvida det är möjligt med hänsyn till djurens välbefinnande, klimat, energibehov och driftsekonomi.  Att använda förnybara naturresurser i lantbruksbyggandet bidrar också till liknande mål.

Ytterligare information:

Kjell Brännäs, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 16 2331

kjell.brannas@mmm.fi