Hyppää sisältöön
Media

Maatilarakentamisen uudet yksikkökustannukset tulivat voimaan

Julkaisuajankohta 25.1.2018 10.50
Uutinen

MMM:n asetus maatalouden investointien hyväksyttävistä yksikkökustannuksista tuli voimaan 24. tammikuuta ja sitä sovelletaan 16. tammikuuta lähtien vireille tulleisiin tukihakemuksiin. Asetuksella säädetään tuettavien maatalouden rakentamis- ja laiteinvestointien ja niihin liittyvien muiden kustannuserien hyväksyttävistä enimmäiskustannuksista ja niiden perusteena käytettävistä laskelmista.

Hyväksyttävät yksikkökustannukset koskevat mm. eläinosastojen eläinkohtaisia ja rakennusten tukikelpoisia enimmäispinta-alavaatimuksia sekä rakennustilojen ja laitteiden tukikelpoisia enimmäisyksikkökustannuksia. Niissä on otettu huomioon myös MMM:n rakentamista koskevien asetusten lisävaatimusten aiheuttama kustannus.

Asetuksen yksikköhintoja on tarkistettu rakennusalan yleisen hintakehityksen mukaan, mutta myös eläin- ja kasvintuotannon rakentamisratkaisujen ja teknisen kehityksen pohjalta. Tarkistuksia on tehty mm. kuivaavien viljasiilojen osalta siten, että ne rinnastetaan tuotantovarastoon, kun ne aikaisemmin oli rinnastettu viljankuivaamoon.

Hyväksyttävien yksikkökustannusten määrittelyssä on edelleen eläinten hyvinvointi-, ilmasto- ja energia- sekä tuotantokustannusnäkökohdat huomioiden painotettu viileiden ja energiaa säästävien tilojen rakennusratkaisuja aina, kun se teknisesti ja tuotannon kannalta on tarkoituksenmukaista. Samoja tavoitteita edistävät myös pyrkimykset edistää uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä maatalousrakentamisessa.

Lisätietoja:

Kjell Brännäs, Maa-ja metsätalousministeriö

p. 0295 16 2331

kjell.brannas@mmm.fi