Hoppa till innehåll
Media

Turnén Saimenvikaren och fisket:
Mångstämmiga diskussioner om fiskebegränsningar

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 4.9.2020 16.12
Nyhet

I de diskussionsmöten om saimenvikaren och fisket som jord- och skogsbruksministeriet och tre landskapsförbund i Saimenområdet ordnade på fem olika orter deltog närmare två hundra personer.

Diskussionerna genomfördes enligt Dialogpaus-metoden. I stället för en traditionell diskussion i ett auditorium fick deltagarna dela med sig av sina åsikter i smågrupper. Deltagarna dryftade frågan: Hur har du upplevt de gällande fiskebestämmelserna och restriktionsområdena? Diskussionen var livlig och deltagarna lyfte fram många olika även motstridiga synpunkter och förde konstruktiva samtal om frågan.  

Var och en fick sin röst hörd och deltagarna fick också skriftligen lämna utvecklingsidéer om fiskebestämmelserna till arbetsgruppen. 

Diskussionsmötena samlade kommersiella fiskare, husbehovsfiskare och andra fritidsfiskare, fritidsinvånare, naturvårdare samt representanter för fiskeriområden och delägarlag.

På fem olika orter delade deltagarna med sig av sin värdefulla lokalkännedom om fisket som inte hade fåtts utan dessa diskussioner. 

- I synnerhet de människor som berörs av begränsningarna fick berätta om sina utvecklingsidéer, säger Eija Kirjavainen, fiskeriråd vid jord- och skogsbruksministeriet.

Diskussionsgrupperna lyfte fram flera synpunkter som gällde fiskebegränsningarna, till exempel betydelsen av vårfisket, konsekvenserna av en starkare saimenvikarpopulation för fiskebegränsningarna och tidsperioden för förbudet mot nätfiske.

I början av varje möte berättade Forststyrelsens skyddsbiologi Jouni Koskela till vilka områden de gällande fiskebegränsningarna kan utvidgas. I dessa områden har upptäckts nya bon. Enligt Jouni Koskela finns det drygt fyrahundra saimenvikare på Saimen.

Koskela deltog också i gruppdiskussionerna.

- Jag tror att mötena gjorde det möjligt för oss att få många synpunkter på frågan. Det fanns naturligtvis en hel del åsikter, berättar han.

Jord- och skogsbruksministeriet gör ett sammandrag av dialogerna som publiceras under oktober månad. Arbetsgruppen Saimenvikaren och fisket använder materialet när den börjar bereda ett förslag till fiskebegränsningar för Saimen 2021 – 2026.

Diskussionsmötena ordnades i samarbete med Södra Savolax, Norra Karelens och Södra Karelens landskapsförbund, Forststyrelsen samt Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Savolax.

Ytterligare information:
Eija Kirjavainen, fiskeriråd, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 040 7721 262, fornamn.efternamn@mmm.fi
 

Djur och växter Djurskydd Fiskar Fiskebegränsningar Natur och klimat Saimaannorppa