Hoppa till innehåll
Media

Mera rörelse och funktionsförmåga ett tema på kommunmarknaden den 13–14 september 2023

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 18.8.2023 15.37 | Publicerad på svenska 21.8.2023 kl. 16.30
Nyhet

Kommunmarknaden ordnas för 30:e gången i Kommunernas hus den 13–14 september 2023. EU:s landsbygdsfinansiering, landsbygdspolitiska rådet och olympiska kommittén deltar på kommunmarknaden med det gemensamma temat ”Mera rörelse och funktionsförmåga på landsbygden”. Dessutom presenteras det nationella programmet för skolmåltider som stöder barns och ungdomars välbefinnande.

Brist på fysisk aktivitet är en av de största utmaningarna i samhället. Enligt statens idrottsråd orsakar fysisk inaktivitet kostnader på mer än tre miljarder euro per år för samhället. Forskning visar att fysisk inaktivitet är ett stort problem speciellt på landsbygden och det påverkar också framtidens kommuninvånare. EU: s landsbygdsfinansiering har åren 2014-2020 möjliggjort kvantitativt sett flest idrottsanläggningar, rutter, gemensamma utrymmen och andra projekt som förbättrar trivseln i området på landsbygden. Dessa kan användas förutom av kommuninvånarna också av turister som besöker området.

Välkommen att träffa experter och hitta lösningar på och finansiering till de utmaningar som fysisk inaktivitet för med sig! EU:s landsbygdsfond, landsbygdspolitiska rådet och olympiska kommittén har en gemensam monter på mässan och är på plats onsdagen den 13 september kl. 9–17 och torsdagen den 14 september 9–16. Montern har numret 0D7 och finns på våning K i Kommunernas hus.

EU:s landsbygdsfinansiering, landsbygdspolitiska rådet och olympiska kommittén ordnar två informationsinslag, på onsdagen den 13 september och torsdagen den 14 september kl. 10.00–10.20. Informationsinslagen ordnas i Kommunernas hus i lokal A3. Informationsinslagen för ”Mera rörelse och funktionsförmåga på landsbygden!” har som tema att hitta lösningar på de utmaningar som människors stillasittande medför. I informationsinslagen diskuteras bakgrunden till stillasittande och forskning i anslutning till fysisk inaktivitet och funktionsförmåga. Dessutom informeras kommunerna om konkreta exempel på finansieringsmöjligheter för att få fler idrottsanläggningar och fritidsaktiviteter i kommunen. Talare är Marianne Selkäinaho, ledande sakkunnig vid jord- och skogsbruksministeriet, och Petri Keskitalo, direktör vid Olympiska kommittén. Informationsinslagen leds av nätverksexpert Juha-Matti Markkola från landsbygdsnätverksenheten. Läs mera (sidan på finska): www.maaseutu.fi/kuntamarkkinat

Utveckling av skolmatsprogram stöder barns och ungas välbefinnande

 

I slutet av förra året publicerade jord- och skogsbruksministeriet ett nationellt  skolmatsprogram, som också presenteras på kommunmarknaden. Att satsa på och utveckla skolmat är ett konkret sätt att stödja barns och ungas välbefinnande. Skolmatsprogrammet lyfter fram de viktigaste utvecklings- och moderniseringsbehoven samt erbjuder förslag åt kommuner och utbildningsanordnare på hur dessa kan främjas.

På mässan kan du bekanta dig med skolmatsprogrammet vid monter 3S8, där experter på skolmåltider och offentlig upphandling av livsmedel och måltidstjänster närvarar. Vid montern kan du bekanta dig med skolmatsprogrammet och höra om hur vi stöder kommunerna i genomförandet av programmet. Välkommen även till informationsinslagen ”Mellanmål som en del av skolmåltiderna” den 13 september kl. 11 i lokal A3.21 och ”Hur kan man göra offentlig upphandling av livsmedel och måltidstjänster mera ansvarsfull?” den 14 september kl. 13.30 i lokal B1.4 
Mer information om skolmatsprogrammet (på finska): https://mmm.fi/kouluruoka https://kuntamarkkinat.fi/blogit/kouluruokaohjelma-uudistaa-kouluruokailua/

Bakgrund till kommunmarknaden

Kommunmarknaden ordnas av Finlands Kommunförbund och Kuntalehti. Kommunmarknaden är Finlands enda forum för offentlig förvaltning där alla förvaltningssektorer inom kommunsektorn finns representerade. 

En del av programmet presenteras också på webben. Det rikliga utbudet av program på kommunmarknaden består av seminarier och informationsinslag. 
Deltagandet och programmet är gratis för alla företrädare för den offentliga förvaltningen, kommunerna och välfärdsområdenas fullmäktige, allmännyttiga organisationer och föreningar samt evenemangspartner. Deltagande förutsätter registrering på förhand. Registreringsanvisningar och kommunmarknadens program hittar du på kommunmarknadens webbplats.

Mer information:

Mera rörelse och funktionsförmåga:
Meri Kiikkala, specialsakkunnig, jord- och skogsbruksministeriet,
fornamn.efternamn@gov.fi

Antonia Husberg, generalsekreterare för landsbygdspolitiska rådet, konsultativ tjänsteman,
jord- och skogsbruksministeriet
fornamn.efternamn@gov.fi

Kaisa Larjomaa, chef för samhällsrelationer, olympiska kommittén, fornamn.efternamn@olympiakomitea.fi 

Programmet för skolmatsprogrammet:
Auli Väänänen, specialsakkunnig, jord- och skogsbruksministeriet
fornamn.efternamn@gov.fi