Hoppa till innehåll
Media

Tiden för naturlig skogsförnyelse blir längre i Norra Finland

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 29.5.2008 10.50
Pressmeddelande -

Statsrådet beslutade i dag se över förnyelseområdena för naturlig skogsförnyelse i Norra Finland och de tider som rör dessa områden. Enligt grundprincipen om hållbart skogsbruk ska man efter slutavverkningen åstadkomma ett plantbestånd som är utvecklingsdugligt i ekonomiskt hänseende. Vid kontrollerna och undersökningarna har det upprepade gånger kommit fram att i områdena med låg värmesumma i Norra Finland är tiden för naturlig förnyelse för kort. I synnerhet gäller detta de förnyelseområden där markytan inte har bearbetats. Tiden för förnyelse i Lapplands skyddsskogsområden förlängs från 14 år till 15 år. I Enare, Kittilä, Muonio, Salla, Savukoski och Sodankylä kommuners område, utom i skyddsskogsområdet, förlängs tiden från sju år till 12 år. Kuusamo stads och Taivalkoski kommuns områden flyttas från Norra Österbottens skogscentrals område över till Södra Lapplands förnyelseområde. På grund av detta förlängs tiden för förnyelse inom dessa områden från fem år till sju år. Tiderna för det övriga Finland ändras inte. Förordningsändringen ökar möjligheterna att tillämpa naturlig förnyelse i Norra Finland. För skogsbruksidkare innebär ändringen att bearbetning av markytan behövs mer sällan. Detta förbättrar åter skogsbrukets lönsamhet eftersom plantbeståndets anläggningskostnader sjunker. Verksamhetsbetingelserna för renskötseln blir också bättre ty lavtäcket i förnyelseområdena förstörs i mindre omfattning när markytan inte bearbetas lika ofta. Eftersom de lättare förnyelsemetoderna används flitigare än tidigare förbättrar detta också förutsättningarna att samordna skogsbruket, renskötseln, turismen och naturens rekreationsbruk.

Ändringen av skogsförordningen träder i kraft 1.7.2008.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
regeringsrådet Vilppu Talvitie, tfn 09-160 522 93