Hoppa till innehåll
Media

Skogssamarbetet med Ryssland fortsätter: Ministermötet ledde till konkreta förslag

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 29.11.2019 8.01 | Publicerad på svenska 4.12.2019 kl. 9.25
Nyhet

Jord - och skogsbruksminister Jari Leppä träffade Rysslands naturresurs- och miljöminister Dmitry Kobylkin under sitt besök i Moskva den 25 november 2019. När det gäller naturresurser finns det många olika möjligheter till samarbete mellan länderna.

Finland vill samarbeta med Ryssland i frågor som gäller naturresurser och erbjuda sitt kunnande även i fortsättningen. Vid ministrarnas möte framförde Ryssland önskan om ett gemensamt pilotförsök på praktisk nivå för hållbar skogsvård i Karelen. Ryssland önskade att Finland kunde bidra med sitt kunnande i projektberedningen. Leppä förhöll sig positivt till förslaget.

– Klimatuppvärmningen är en stor global utmaning och Finland har mycket att erbjuda Ryssland när det gäller kunnande inom skogsbioekonomi. Finlands skogsresurser har hela tiden ökat och detta beror till en stor del på god och ansvarsfull skötsel och användning av skogarna, säger Leppä.

– Utvecklingen mot ett intensivt skogsbruk stärker också handeln mellan våra länder och skapar en god grund för nya investeringar på hållbart utnyttjande av skogsresurserna.

Skogssamarbete mellan länderna görs bland annat i en arbetsgrupp för hållbart skogsbruk som sammanträder en gång om året.

Ministrarna kom dessutom överens om informationsutbyte gällande vargar, särskilt mellan myndigheterna i Finland och i Republiken Karelen. Vargstammen i Finland är en del av den mer omfattande vargpopulationen i nordvästra Ryssland, och det gränsöverskridande samarbetet är en av de viktigaste åtgärderna i den färska förvaltningsplanen för vargstammen i Finland.

Också samarbetet inom fiskeribranschen fortsätts i gränsvattenområdena i form av forskning, datainsamling och utveckling av övervakningen.

I samband med besöket bjöd Finland också Rysslands högsta ledning in till en växtskyddskonferens som ordnas i Helsingfors i oktober nästa år.

Fiskar Jari Leppä Skogar Vatten Vilt