Hyppää sisältöön
Media

Metsäyhteistyö Venäjän kanssa jatkuu: Ministeritapaamisessa konkreettisia ehdotuksia

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 29.11.2019 8.01
Uutinen

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä tapasi Moskovan vierailullaan 25.11.2019 Venäjän luonnonvara- ja ympäristöministeri Dmitry Kobylkinin. Luonnonvarojen osalta on mahdollisuuksia monenlaiseen yhteistyöhön maiden välillä.

Suomi on valmis tekemään luonnonvarayhteistyötä Venäjän kanssa ja tarjoamaan osaamistaan jatkossakin. Ministerien tapaamisessa Venäjä esitti toiveen yhteisestä käytännön tason kestävän metsänhoidon pilotoinnista Karjalassa. Venäjä toivoi hankevalmisteluun suomalaista osaamista. Leppä suhtautui ehdotukseen myönteisesti.

– Kun edessämme on suuri globaali haaste, ilmaston lämpeneminen, Suomella on tarjota Venäjälle paljon osaamista metsäbiotalouden alalla. Suomen metsävarat ovat jatkuvasti kasvaneet ja keskeisessä roolissa siinä on ollut metsien hyvä ja vastuullinen hoito ja käyttö, Leppä sanoo.

– Metsätalouden kehittäminen kohti intensiivistä metsätaloutta vahvistaa myös maidemme välistä kauppaa ja luo pohjaa uusille investoinneille metsävarojen hyödyntämiseksi kestävällä tavalla.

Maiden välistä metsäyhteistyötä tehdään esimerkiksi kerran vuodessa kokoontuvassa kestävän metsätalouden työryhmässä.

Ministereiden kesken sovittiin lisäksi susia koskevasta tiedonvaihdosta etenkin Suomen ja Karjalan tasavallan viranomaisten kesken. Suomen susikanta on osa laajempaa Luoteis-Venäjän susipopulaatiota, ja rajat ylittävä yhteistyö on yksi tuoreen Suomen susikannan hoitosuunnitelman keskeisistä toimenpiteistä.

Myös kalatalousalan yhteistyötä rajavesistöjen alueella jatketaan tutkimuksessa, tiedonkeruussa ja valvonnan kehittämissä.

Suomi kutsui Venäjän korkean johdon ensi vuoden lokakuussa pidettävään kasvinterveyskonferenssiin Helsinkiin.

Jari Leppä Kalat Metsät Riista Vesi