Hoppa till innehåll
Media

Halvtidsutvärderingen av programmet METSO har inletts

jord- och skogsbruksministerietmiljöministeriet
Utgivningsdatum 23.5.2018 10.40 | Publicerad på svenska 30.5.2018 kl. 13.03
Nyhet
Kuva: Elias af Hällström

I år fyller handlingsplanen för den biologiska mångfalden i södra Finlands skogar (METSO) 10 år. I halvtidsutvärderingen bedöms programmets måluppfyllelse och framtidsutsikter.

Enligt programmet bygger skyddet av skogar på markägarnas frivilliga insatser som genomförs såväl med hjälp av permanenta som temporära metoder. Det frivilliga arbetet tryggar den mångfaldiga skogsnaturen.  Programmets framsteg och genomförande följs upp både årsvis och genom bredare halvtidsutvärderingar.

Denna nya halvtidsutvärdering ska visa programmets resultat, redogöra för framtidsutsikter och utvecklingsbehov. Halvtidsutvärderingen ska speciellt ta hänsyn till programmets skyddsmetoder, möjligheter att nå skyddsmålen samt till övriga än ekologiska effekter. Den föregående bredare utvärderingen gjordes år 2012. 

Halvtidsutvärderingen, som görs av Jyväskylä universitet, Pellervo ekonomiska forskningsinstitut och Gaia Consulting Oy, blir klar i höst.

För METSO-programmet svarar miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet. Programmet genomförs enligt statsrådets principbeslut 2014 och det pågår fram till år 2025.

Ytterligare information:

Janne Kotiaho, professor (leder utvärderingsarbetet), Jyväskylä universitet, tfn 050 594 6881, fornamn.efternamn@jyu.fi

Päivi Gummerus-Rautiainen, miljöråd, miljöministeriet, tfn 0295 250 240, fornamn.efternamn@ym.fi

Ville Schildt, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 16 2190, fornamn.efternamn@mmm.fi