Hyppää sisältöön
Media

METSO-ohjelman väliarviointi käynnistyi

maa- ja metsätalousministeriöympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 23.5.2018 10.40
Uutinen
Kuva: Elias af Hällström

Metsien monimuotoisuutta turvaava Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma METSO täyttää tänä vuonna 10 vuotta. Väliarvioinnissa selvitetään ohjelman tähänastiset tulokset ja tulevaisuuden näkymät.

METSO-ohjelmassa metsien suojelu perustuu maanomistajien vapaaehtoisuuteen ja sitä toteutetaan sekä pysyvin että määräaikaisin keinoin. Vapaaehtoisella suojelulla turvataan puustoltaan ja lajistoltaan monimuotoista metsäluontoa. Ohjelman etenemistä ja toteuttamista seurataan sekä vuosittain että laajempina väliarviointeina.

Nyt käynnistyneessä uudessa väliarvioinnissa selvitetään ohjelman tähänastiset tulokset, tulevaisuuden näkymät ja kehittämistarpeet. Väliarvioinnissa kiinnitetään huomiota erityisesti ohjelman mahdollisuuksiin saavuttaa sille asetetut suojelutavoitteet, suojelukeinoihin sekä muihin kuin ekologisiin vaikutuksiin. Edellinen laajempi väliarviointi toteutettiin vuonna 2012. 

Väliarvioinnin toteuttavat Jyväskylän yliopisto, Pellervon taloustutkimus (PTT) ja Gaia Consulting Oy. Väliarviointi valmistuu syksyllä 2018.

METSO-ohjelmasta vastaavat ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö. Ohjelmaa toteutetaan valtioneuvoston vuonna 2014 hyväksymän periaatepäätöksen mukaisesti ja se jatkuu vuoteen 2025.

Lisätietoja:

Professori Janne Kotiaho (arvioinnin johtaja), Jyväskylän yliopisto, p. 050 594 6881, etunimi.sukunimi@jyu.fi

Ympäristöneuvos Päivi Gummerus-Rautiainen, ympäristöministeriö, p. 0295 250 240, etunimi.sukunimi@ym.fi

Neuvotteleva virkamies Ville Schildt, maa- ja metsätalousministeriö, p. 0295 162 190, etunimi.sukunimi@mmm.fi