Hoppa till innehåll
Media

Minister Antti Kurvinen deltar i OECD-möte där man söker lösningar på de globala livsmedelssystemens utmaningar

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 2.11.2022 15.00
Pressmeddelande
OECD:s klassiska mötesrum i Paris. Foto: OECD.

OECD-ländernas jordbruksministrar samlas i slutet av denna vecka i Paris i ett läge där livsmedelstryggheten står högre upp på den världspolitiska agendan än på länge. Frågan om livsmedelssystemens hållbarhet har varit kritisk redan tidigare på grund av klimatförändringarna, men pandemin och Rysslands anfallskrig mot Ukraina har gjort den ännu mer angelägen för världens ledare.

Mötets tema är "Att bygga ett hållbart jordbruk och hållbara livsmedelssystem i en föränderlig omvärld: gemensamma utmaningar, nya lösningar".

Mötets fokus ligger på en trippelutmaning för de globala livsmedelssystemen: hur världens växande befolkning ska kunna mättas med mat som har producerats på ett miljömässigt hållbart sätt, samtidigt som jordbrukarna tryggas en skälig försörjning. Vid mötet behandlas också de senaste krisernas konsekvenser för marknaden för jordbruksprodukter och livsmedelstryggheten. 
Finland företräds vid mötet av jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen. Avsikten är att det som avslutning på mötet ska antas en resolution som ska styra arbetet i OECD:s jordbrukskommitté de kommande fem till sex åren. 

I mötet deltar representanter för 44 länder samt EU-kommissionen, FAO, WTO, Världsbanken, Kommittén för tryggad livsmedelsförsörjning (CFS) och Business at OECD (BIAC). Mer information om mötet och dess deltagare samt bakgrundsmaterial finns här.

Mer information vid jord- och skogsbruksministeriet:

Kimmo Närhinen
konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 186

 

Antti Kurvinen EU och internationella frågor Mat och jordbruk