Hoppa till innehåll
Media

Minister Anttila: Vi får inte glömma bort livsmedelssäkerheten

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 9.11.2009 12.54
Tal -

Klimatförändringen och befolkningstillväxten ställer världens livsmedelssäkerhet inför stora utmaningar. ”Vi måste försöka minska gasutsläpp som leder till uppvärmning men samtidigt måste vi öka livsmedelsproduktionen på grund av befolkningstillväxten”, sade jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila på Framtidsforumet i Seinäjoki i går. Under dagen diskuterade deltagarna klimat- och energipolitiska framtidsredogörelsen som statsrådet godkände den 15 oktober.

Vem ska ge världens växande befolkning mat när klimatförändringen framskrider och produktionsbetingelserna blir sämre är den viktigaste frågan enligt Anttila. "År 2050 har klotets befolkning enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO beräknats stiga till 9,1 miljarder människor. För att alla ska få mat, krävs att jordbruksproduktionen fördubblas. Utmaningen är enorm eftersom klimatförändringen försämrar produktionsförhållandena i de bästa områdena", påminde Anttila.

Anttila ville också påminna att när vi försöker minska utsläppen, måste vi samtidigt komma ihåg att trygga livsmedelsproduktionen. Enligt målet i regeringens klimat- och energipolitiska framtidsredogörelse ska utsläppen av växthusgaser minskas med 80 procent jämfört med 1990 års nivå fram till år 2050. ”Framtidsredogörelsen tar inte ställning till hur Finlands jordbruk och livsmedelsproduktion klarar sig och vad vi äter år 2050 om jordbrukets utsläpp reduceras enligt målet. På denna viktiga fråga försöker den nationella livsmedelsstrategin, som är under arbete, finna svar. Vi måste trygga försörjningsberedskapen under alla omständigheter", poängterade Anttila.

Anttila framhävde att inom jordbruk har man kunnat minska utsläppen avsevärt effektivare än inom samhällets övriga sektorer. Under åren 1990-2007 har jordbrukets utsläpp av växthusgaser minskat med 22 procent. Forskning och ny teknologi ökar möjligheterna att ytterligare minska utsläppen. ”Utmaningen tacklas genom att vi höjer produktiviteten, utvecklar ny teknologi, nya odlingsmetoder och utfodring av djur", sade Anttila.

Ytterligare upplysningar:
specialmedarbetare Minna-Mari Kaila, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 09-160 53302, 040 775 6060