Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Anttila: Ruokaturvaa ei saa unohtaa ilmastonmuutoksen torjunnassa

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 9.11.2009 12.54
Puhe -

Ilmastonmuutos ja väestönkasvu asettavat suuria haasteita maailman ruokaturvalle. ”Lämpenemistä aiheuttavia kaasupäästöjä on pyrittävä vähentämään, mutta toisaalta väestönkasvun takia ruuantuotantoa tulisi lisätä”, sanoi maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila tänään Tulevaisuusfoorumissa Seinäjoella. Foorumissa keskusteltiin valtioneuvoston 15. lokakuuta hyväksymästä ilmasto- ja energiapoliittisesta tulevaisuusselonteosta.

Anttilan mukaan keskeinen kysymys on, miten maailman kasvava väestö ruokitaan, kun ilmastonmuutos etenee ja tuotantoedellytykset heikkenevät. ”YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAOn arvion mukaan maailmassa on 9,1 miljardia ihmistä vuonna 2050. Tämän väkimäärän ruokkiminen edellyttäisi maataloustuotannon kaksinkertaistamista. Ruuantuotannolle asetettu haaste on valtava, sillä ilmastonmuutoksen myötä tuotanto-olosuhteet heikkenevät nykyisillä parhailla ruuantuotantoalueilla”, Anttila muistutti.

Anttila muistuttaa, että päästöjen vähentämistä tavoiteltaessa on muistettava myös ruuantuotannon turvaaminen. Hallituksen ilmasto- ja energiapoliittisessa tulevaisuusselonteossa tavoitteeksi on asetettu kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 80 prosentilla vuoden 1990 tasosta vuoteen 2050 mennessä. ”Tulevaisuusselonteossa ei oteta kantaa kysymykseen, miten Suomen maatalouden ja elintarviketuotannon käy ja mitä suomalaiset syövät vuonna 2050, jos maataloudessa päästöjä vähennetään tavoitteen mukaisesti. Tämä on keskeinen kysymys, johon etsitään ratkaisua parhaillaan valmistelussa olevassa kansallisessa ruokastrategiassa. Huoltovarmuudesta on pidettävä huolta kaikissa tilanteissa”, Anttila painotti.

Anttila korostaa, että maataloudessa on kyetty vähentämään päästöjä huomattavasti tehokkaammin kuin yhteiskunnan muilla sektoreilla. Maatalouden kasvihuonekaasupäästöt ovat laskeneet Suomessa 22 prosenttia 1990–2007. Tutkimus ja uusi teknologia lisäävät mahdollisuuksia vähentää päästöjä entisestään. ”Haasteeseen voidaan vastata nostamalla tuottavuutta, kehittämällä uutta teknologiaa, uusia viljelymenetelmiä ja eläinten ruokintaa”, Anttila sanoi.

Lisätietoa maa- ja metsätalousministeriöstä:
erityisavustaja Minna-Mari Kaila, p. (09) 1605 3302, 040 775 6060