Hoppa till innehåll
Media

Minister Essayah deltar i ministermöte för de nordiska och baltiska länderna i Litauen

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 20.2.2024 14.57 | Publicerad på svenska 20.2.2024 kl. 15.03
Pressmeddelande

Temat för ministermötet är de utmaningar som de nordliga förhållandena medför för jordbruket och hur detta beaktas i EU-lagstiftningen.

Minister Sari Essayah deltar den 21 februari 2024 i ett möte där jordbruksministrarna från de baltiska länderna och de nordiska länder som hör till Europeiska unionen deltar. Dessa så kallade 3+3-länder (Finland, Sverige, Danmark, Estland, Lettland och Litauen) har ett nära samarbete i EU-frågor som rör jordbruk. Att gemensamt försöka påverka i EU-frågor är viktigt för de mindre och nordligaste medlemsstaterna. Mötet har sammankallats av Litauens jordbruksminister Kęstutis Navickas.

Temat för ministermötet är de utmaningar som de nordliga förhållandena medför för jordbruket och hur detta beaktas i EU-lagstiftningen. Ministrarna kommer att diskutera EU:s gemensamma jordbrukspolitik och åtgärderna för att motverka klimatförändringarna ur de nordliga regionernas synvinkel. Mötet ger ministrarna möjlighet att även diskutera andra aktuella frågor, såsom kommissionens initiativ om att ändra vargens skyddsstatus. 

Mer information: 
Iina Mattila, ministerns specialmedarbetare, tfn +358 50 473 6221
fornamn.efternamn(at)gov.fi
Osmo Rönty, konsultativ tjänsteman, tfn +358 295 162 084
fornamn.efternamn(at)gov.fi

EU och internationella frågor Mat och jordbruk