Hoppa till innehåll
Media

Minister Koskinen: Våra fiskresurser måste utnyttjas effektivare

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 21.11.2011 13.28
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen är bekymrad över yrkesfisket. Endast sju procent av den fisk vi konsumerar är fångad av inhemska yrkesfiskare. − Procenten är ohyggligt låg i ett land med stora och rika fiskresurser. Mängden fiskresurser i våra sötvatten per person ligger bland de högsta i EU, säger Koskinen som besöker Vasatrakten och bekantar sig med verksamheten i bl.a. fiskhamnar måndagen den 21 november.

Till den finska fiskeflottan hör fortsatt ca 3 000 fartyg. Trots detta fångas största delen av fisken, omkring 120 miljoner kilo per år, av ett tiotal trålare. Under de senaste åren har man sålt stora fiskefartyg utomlands, speciellt till Estland och Sverige. Ur vårt perspektiv är utvecklingen oroväckande.

På en gemensam marknad är möjligheterna att få stopp på att ägarskapet av fiskefartyg övergår till utländska ägare begränsade. EU:s gemensamma fiskepolitik reformeras i början av år 2013 och då kan det ske väsentliga förändringar i fiskelicenssystemet.

− Rätten att bestämma om fiskresurserna och nyttjandemöjligheterna ska så långt som möjligt hållas kvar i våra egna händer, säger minister Koskinen.

Det finska yrkesfisket har också andra möjligheter att utvecklas i framtiden. Konsumtionen av fisk har redan länge gått uppåt. Var och en av oss konsumerar drygt 15 kg fisk årligen. Mängden är bland de högsta i EU.

− Den gällande lagen om fiske, som varit i kraft sedan år 1982, ska reformeras under denna valperiod. Lagen utgår från att fiskresurserna ska utnyttjas effektivare än i dag. Det är också klimatpolitiskt motiverat att vi använder fisk från våra närvatten i stället för att importera fiskberedningar till exempel från Fjärran östern, konstaterar Koskinen.

Ett av målen för den nya lagen om fiske är att fiskresurser utnyttjas fullt ut. Ägandet av vatten är splittrat i Finland och ofta kan det vara svårt för yrkesfiskare att hyra vattenområden för fiske. Målet är att lagen innehåller bestämmelser om ett smidigt handlingssätt att ingå avtal om uthyrning av vattenområden, dock med beaktande av grundlagens bestämmelser om egendomsskydd.


Mer information:
statssekreterare Risto Artjoki, tfn 040 826 61 97