Hoppa till innehåll
Media

Minister Leppä: Delningsekonomi skapar tillväxt i skärgårdsområden

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 10.10.2018 14.32
Pressmeddelande

En väl fungerande delningsekonomi stärker regionutvecklingen i skärgårds-, kust- och insjöområdena, anser jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

”Delningsekonomin hjälper att effektivisera underutnyttjade resurser, förbättra servicenivån och miljön samt att skapa utkomstmöjligheter och bygga upp gemenskap i skärgårds-, kust- och insjöområden. Delningsekonomin ska dock utvecklas så att vi följer av samhället godkända spelregler”, säger minister Jari Leppä.

Leppä talade på onsdagen vid utgivningen av rapporten från Skärgårdsdelegationens projekt ”Jakamistalous saaristo-, rannikko- ja vesistöalueiden mahdollisuutena”.

Den nationella finansieringen och rådgivningen samt EU-finansieringen kan enligt Leppä användas för att även utveckla applikationer och tjänster för delningsekonomi.  

Hanna Kosonen, riksdagsledamot och Skärgårdsdelegationens ordförande, sade att det lönar sig för skärgårds-, kust- och insjöområdena att organisera projekt som främjar delningsekonomi.

Att utveckla vidare delningsekonomin kräver att dataförbindelserna fungerar och att de olika befolkningsgruppernas digitala färdigheter, som är nödvändiga för delningsekonomins utbredning, förbättras, sade Kosonen.

I fritidshus (600 000) finns ledig kapacitet som motsvarar ungefär 285 dygn, i båtar (200 000)  345 dygn. I hushållens övriga fortskaffningsmedel, permanenta bostäder och maskiner finns också en massa ledig kapacitet. ”Genom delningsekonomin är det möjligt att få de oanvända lediga resurserna i en bredare användning. Detta skapar möjligheter för nya näringar och ekonomisk tillväxt i hela Finland”, säger minister Leppä.

Projektet genomfördes av Heikki Miettinen, Jarno Palviainen och Nina Vesterinen vid FCG Finnish Consulting Group Oy. 

Rapporten kan läsas på webben: www.mmm.fi/saaristo

Mer information:

Jorma Leppänen, Skärgårdsdelegationens generalsekreterare, jord- och skogsbruksministeriet,

tfn 0400 744 900, jorma.leppanen@mmm.fi

Heikki Miettinen, konsult, FCG, tfn 0500 762 675, heikki.miettinen@fcg.fi  

Jari Leppä