Hoppa till innehåll
Media

Ministeriet föreslår att beslutanderätten i ärenden som gäller stora rovdjur öve

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 21.5.2008 10.13
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriet föreslår att jaktvårdsdistrikten ska få rätten att bevilja tillstånd till undantag under vilken årstid som helst avseende jakten av stora rovdjur som utgör ett hot om särskilt omfattande skada och rovdjur som utgör ett hot mot säkerheten. Syftet är att eliminera rovdjur med hotfullt beteende, för vilka den långsamma beslutsprocessen på senare tid har väckt mest kritik i politiken kring stora rovdjur. En proposition om en ändring i 28 § jaktförordningen som gäller detta sänds ut på remissrunda den 21 maj.

Det mest centrala i de föreslagna ändringarna är att förvaltningsbeslut för enskilda fall som nu fattas i ministeriet ska delegeras till regionalförvaltningsorganisationen samt att handläggningen av enskilda ansökningar ska påskyndas i enlighet med regeringsprogrammet.

Jord- och skogsbruksministeriet skulle fortfarande leda jaktvårdsdistriktens verksamhet genom förvaltningsbestämmelser och uppställa högsta tillåtna bytesmängder för varje art. Jaktvårdsdistriktens beslutsmakt skulle alltid användas som ett övervägande från fall till fall för att lösa problemfall. Tillstånden skulle riktas precist in på områden med skador eller hot om sådana och gälla för endast en viss kort tid.

Tillväxten hos stammarna av stora rovdjur har lett till att antalet ansökningar om undantagstillstånd till jord- och skogsbruksministeriet har vuxit kraftigt. Detta har lett till att handläggningstiden har blivit längre. I ministeriet behandlas årligen omkring 120–140 ansökningar. För år 2007 strävade ministeriet till att inom ramarna för det befintliga jaktlicenssystemet överföra beslutanderätten på distrikten. Ändringen av jaktförordningen ifjol överförde dessutom rätten att utfärda undantagstillstånd under fredningstiden för fågelvilt samt för visst däggdjursvilt på distrikten. Mängden ansökningar om tillstånd till undantag som sänds till ministeriet har dock inte minskat som en följd av dessa åtgärder. Fram till i mitten av maj i år har det redan kommit in 73 ansökningar.

Fastän stammarna av stora rovdjur hittills har uppvisat en jämn tillväxt visar de uppgifter vi fått under den gångna vintern att utvecklingen av i synnerhet vargstammen har förändrats. De uppgifter vi fått under vintern om den uppskattade vargstammen visar att denna minskat mycket kraftigt. Den procentuella andelen licensjakt har dock inte ökat.

Den mest sannolika förklaringen är att den olagliga jakten har ökat. Den främsta orsaken bakom detta är i jord- och skogsbruksministeriets bedömning den byråkratiska och långsamma behandlingsprocessen för undantagstillstånd samt det låga antalet licenser. Gränsen för vad människor tål har överskridits på vissa orter, och en licensansökan anses inte längre vara ett effektivt sätt att hålla den växande vargstammen i schack. Motsvarande fenomen har observerats också på andra håll i världen.

Mer information ges av jord- och skogsbruksministeriet:
Christian Krogell, biträdande avdelningschef. Tfn 040 735 3173
Sami Niemi, förhandlande tjänsteman. Tfn 0400 238 505
Jussi Laanikari, överinspektör. Ttfn 040 733 6229