Hoppa till innehåll
Media

Ministrarna diskuterar Nordens roll i den globala livsmedelsekonomin

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 6.7.2011 8.30
Pressmeddelande -

Under rubriken ”Det gröna Norden” diskuterar de nordiska ministrarna för fiskeri, jordbruk, livsmedel och skogsbruk de nordiska ländernas roll i den globala livsmedelsekonomin när de möts i Tavastehus den 7–8 juli. Den nya finska jord- och skogsbruksministern Jari Koskinen är värd för själva ministermötet. Finland har ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet år 2011.

Under debatten deltar bland annat Paavo Lipponen, tidigare statsminister i Finland, med sitt förslag till samnordiska lösningar när det gäller framtidens utmaningar på livsmedelsområdet.

Högt på dagordningen för ministrarna står också frågan om antibiotikaresistens. Man fokuserar på detta i många sammanhang – både nationellt och internationellt. Ministrarna kommer att diskutera hur det nordiska arbetet kan bemöta utmaningen med antibiotikaresistens. De nordiska länderna samlar löpande in information om resistensutveckling och övervakar aktivt problemet över landsgränserna.

Ministerrådet för fiskeri och havsbruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk har som viktigaste uppgifter att befrämja ett hållbart utnyttjande av naturresurser samt genresurser. På den här sektorn verkar bland annat NordGen, Nordiskt kontaktorgan för jordbruksforskning (NKJ) och SamNordisk skogsforskning.

Inför ministermötet (6.7.) hålls konferensen ”Nordic Research in the Bio-based Knowledge Economy – future opportunities and challenges”. Den fokuserar på forskningssamarbetet i Norden och på de politiska prioriteringar som de nordiska länderna måste göra på livsmedelsområdet, om länderna vill klara sig i den globala konkurrensen. Konkurrensen är hård och även om livsmedelsproduktionen varierar mycket från land till land i Norden, finns det inte minst på forskningsområdet mycket att vinna på ett utökat nordiskt samarbete.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:

kanslichef Jarmo Vaittinen, tfn 040 751 84 06
koordinator Sune Haga, tfn 0500 161 458