Hyppää sisältöön
Media

Ministerit keskustelevat Pohjoismaiden roolista globaalissa elintarviketaloudessa

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 6.7.2011 8.30
Tiedote -

"Vihreä Pohjola" on aiheena, kun Pohjoismaiden maa- ja metsätalous-, kalastus- ja elintarvikeministerit keskustelevat Pohjoismaiden roolista globaalissa elintarviketaloudessa Hämeenlinnassa 7.–8. heinäkuuta. Ministerikokousta isännöi uusi maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen. Suomi toimii Pohjoismaiden ministerineuvoston (PMN) puheenjohtajamaana vuonna 2011.

Keskusteluun osallistuu muiden muassa entinen pääministeri Paavo Lipponen, joka esittelee omia näkemyksiään yhteispohjoismaisista ratkaisuista tuleviin elintarvikealan haasteisiin.

Ministerikokouksen pääaiheita on myös antibioottiresistenssi. Aiheeseen kohdistuu paljon kansallista ja kansainvälistä huomiota, ja ministerit pohtivat, miten pohjoismaisella yhteistyöllä voidaan vastata haasteeseen. Pohjoismaat keräävät jatkuvasti tietoa resistenssikehityksestä ja seuraavat ongelmaa aktiivisesti yli kansallisten rajojen.

Maa-, metsä-, kala- ja elintarvikealan yhteisen ministerineuvoston tärkeimpiin tehtäviin kuuluu luonnonvarojen ja geenivarojen kestävän käytön edistäminen. Tällä sektorilla toimivat mm. Pohjoismainen geenivarakeskus, Pohjoismainen maataloustutkimuksen kontaktielin ja Yhteispohjoismainen metsäntutkimus.

Ministerikokousta edeltää 6.7. järjestettävä konferenssi "Nordic Research in the Bio-based Knowledge Economy – Future Opportunities and Challenges". Konferenssi keskittyy pohjoismaiseen tutkimusyhteistyöhön sekä elintarvikealan poliittisiin priorisointeihin, joita Pohjoismaiden on tehtävä pärjätäkseen kansainvälisessä kilpailussa. Kilpailu on kovaa, ja vaikka elintarviketuotannossa on suuria maakohtaisia eroja, varsinkin tutkimusalalla voidaan saavuttaa paljon lisäämällä pohjoismaista yhteistyötä.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

kansliapäällikkö Jarmo Vaittinen, puh. 040 751 84 06
koordinaattori Sune Haga, puh. 0500 161 458