Hoppa till innehåll
Media

Ministrarna Leppä och Saarikko låter utreda energidryckers skadeverkningar för barn och ungdomar

jord- och skogsbruksministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 15.9.2018 10.00 | Publicerad på svenska 17.9.2018 kl. 15.51
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä och familje- och omsorgsminister Annika Saarikko har inlett beredningen för att reda ut om energidrycker kan förbjudas för barn under 15-år.

Ministrarna har bett Institutet för hälsa och välfärd sammanställa en översikt över de effekter som energidrycker och motsvarande produkter har på barns hälsa och välbefinnande. Utredningen blir klar under hösten.

På grund av energidryckernas skadliga hälsoeffekter måste de idag ha en varningsmärkning om att produkten inte lämpar sig för barn. Institutet för hälsa och välfärd och Statens näringsdelegation rekommenderar att detaljhandeln inte säljer energidrycker till barn under 15 år.

Nu ska man bedöma på nytt om dessa åtgärder är tillräckliga för att skydda barns hälsa. Det är samhällets uppgift att främja befolkningens hälsa och stödja familjers förutsättningar att trygga barnens välbefinnande och individuella uppväxt.

– Utifrån utredningen bedömer vi behovet att ändra lagstiftningen. Varningsmärkningen och rekommendationerna om att begränsa försäljningen har inte räckt till, utan försäljningen av energidrycker och motsvarande produkter till barn ökar, konstaterar jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

 – Vårt gemensamma initiativ är principiellt viktigt. Frågan är om vi ska lämna föräldrarna och dem som arbetar med barn och ungdomar ensamma eller om ska vi stödja dem med hjälp av lagstiftning, säger familje- och omsorgsminister Annika Saarikko.

Energidrycker är livsmedel och begränsningar som rör dem fastställs i livsmedelslagstiftningen, som hör till jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde. En ny lag hinner inte träda i kraft under denna regeringsperiod, men den beredning som inletts skapar förutsättningar för följande regering att snabbt fatta beslut i ärendet.

Ytterligare information:

Risto Lahti, specialmedarbetare, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 050 565 0424, fornamn.efternamn@mmm.fi

Elina Das Bhowmik, specialmedarbetare, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 040 548 9056, fornamn.efternamn@stm.fi

Annika Saarikko Jari Leppä Mat och jordbruk