Hoppa till innehåll
Media

Ministrar diskuterade hållbar användning av växtskyddsmedel och nya GJP-planer

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 18.7.2022 21.06 | Publicerad på svenska 19.7.2022 kl. 15.23
Pressmeddelande

EU:s jordbruksministrar sammanträdde den 18 juli i Bryssel vid det första mötet i rådet för jordbruk och fiske under det tjeckiska ordförandeskapet. Ministrarna diskuterade bland annat kommissionens förslag till förordning om hållbar användning av växtskyddsmedel samt genomförandet och godkännandet av de nya nationella strategiplanerna för den gemensamma jordbrukspolitiken. Finland företräddes vid rådsmötet av jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen.

Ministrarna diskuterade för första gången kommissionens nya förslag till förordning om hållbar användning av växtskyddsmedel. Minister Kurvinen förespråkade åtgärder som minskar de risker som uppstår av användningen av växtskyddsmedel, men betonade i fråga om de kvantitativa målen att när man fattar beslut om målen för att minska användningen ska man beakta att medlemsländerna har olika utgångspunkter. Redan nu används växtskyddsmedel i väldigt liten utsträckning inom jordbruket.

Ministrarna diskuterade dessutom godkännandet och genomförandet av de nationella strategiplanerna för den gemensamma jordbrukspolitiken. I medlemsländernas anföranden betonades att kommissionen måste godkänna de nationella GJP-planerna så fort som möjligt så att odlarna får veta vad som ingår i den framtida politiken. Minister Kurvinen tackade kommissionen för ett konstruktivt samarbete. Läs mer om de avslutade förhandlingarna i jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelande från den 14 juli 2022.

Ministrarna fortsatte också diskutera läget på jordbruksmarknaden, som är svårt bland annat på grund av torkan i Europa och kriget i Ukraina.

I rådets övriga ärenden stödde Finland några medlemsländers initiativ att uppdatera EU:s lagstiftning om djurtransporter. Finland förespråkade bättre övervakning av djurtransporterna och bättre villkor i fråga om temperaturer, krav på utrymme och restider. Finland ansåg att man istället för att transportera djur över långa avstånd till tredjeländer borde exportera kött eller slaktkroppar till dessa länder.

I de övriga ärendena gav kommissionen dessutom en översikt över förslaget till förordning om tillhandahållande på marknaden av varor och produkter i anslutning till avskogningen och skogsförstörelse. I juni utarbetade miljörådet rådets ståndpunkt om detta i förhandlingarna med Europaparlamentet. Minister Kurvinen sade att det här är viktigt för Finland eftersom Finland är ett land med mycket skog och Finland eftersträvar praktiska lösningar.

Mer information:
Kari Valonen, lantbruksråd, tfn +358 295 162 047
Pertti Hakanen, ministerns specialmedarbetare, tfn +358 295 162 322