Hyppää sisältöön
Media

Ministerit keskustelivat kasvinsuojeluaineiden kestävästä käytöstä sekä uusista CAP-suunnitelmista 

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 18.7.2022 21.06
Tiedote

EU:n maatalousministerit kokoontuivat 18. heinäkuuta 2022 Brysselissä Tšekin puheenjohtajakauden ensimmäiseen maatalous- ja kalastusneuvostoon. Ministerit keskustelivat mm. Euroopan komission uudesta asetusehdotuksesta kasvinsuojeluaineiden kestävästä käytöstä sekä uusien yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) kansallisten strategiasuunnitelmien toimeenpanosta ja hyväksymisestä. Suomea kokouksessa edusti maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen.

Ministerit keskustelivat ensimmäistä kertaa komission uudesta asetusehdotuksesta kasvinsuojeluaineiden kestävästä käytöstä. Ministeri Kurvinen kannatti toimia kasvinsuojeluaineiden käytöstä aiheutuvien riskien vähentämiseksi, mutta määrällisten tavoitteiden osalta painotti, että vähennystavoitteista päätettäessä on huomioitava jäsenmaiden erilaiset lähtökohdat. Suomessa kasvinsuojeluaineita käytetään jo nyt hyvin vähän maataloudessa.

Lisäksi ministerit keskustelivat CAP:n kansallisten strategiasuunnitelmien toimeenpanosta ja hyväksymisestä. Jäsenmaiden puheenvuoroissa painottui se, että komission täytyy hyväksyä kansalliset CAP-suunnitelmat mahdollisimman pian, jotta viljelijät saavat tietää tulevan politiikan sisällön. Ministeri Kurvinen kiitti komissiosta rakentavasta yhteistyöstä. Lue tarkemmin neuvottelujen päättymisestä maa- ja metsätalousministeriön tiedotteesta 14.7.2022.

Ministerit myös jatkoivat keskustelua maatalousmarkkinoiden tilanteesta, joka on haastava mm. maanosaa koettelevan kuivuuden ja Ukrainan sodan takia. 

Neuvoston muissa asioissa Suomi tuki muutaman jäsenmaan aloitetta päivittää EU:n lainsäädäntöä koskien eläinkuljetuksia. Suomi kannatti eläinkuljetusten parempaa valvontaa ja olosuhteiden parantamista lämpötilojen, tilavaatimusten ja matka-aikojen osalta. Suomi katsoi, että pitkien kolmansiin maihin kohdistuvien eläinkuljetusten sijaan kyseisiin maihin tulisi viedä lihaa tai teurasruhoja. 

Lisäksi muissa asioissa komissio antoi katsauksen asetusehdotuksesta koskien tiettyjen metsäkatoon ja metsien tilan heikkenemiseen liittyvien hyödykkeiden ja tuotteiden saattamisesta markkinoille, josta ympärineuvosto oli kesäkuussa saanut aikaan neuvoston kannan neuvotteluihin Euroopan parlamentin kanssa. Ministeri Kurvinen totesi, että metsäisenä maana kyseessä on tärkeä asia Suomelle ja Suomi pyrkii löytämään siihen käytännöllisiä ratkaisuja.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
maatalousneuvos Kari Valonen, p. +358 295 162 047
ministerin erityisavustaja Pertti Hakanen, p. +358 295 162 322