Hoppa till innehåll
Media

Hur trygga hållbar bioekonomi i den arktiska regionen?

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 20.11.2017 15.23
Nyhet
Bild: Arktiska centret, Marko Junttila

Konferensen Arctic Spirit i Rovaniemi den 16 november handlade om bioekonomi i den arktiska regionen. Hur åstadkomma en ansvarsfull och hållbar bioekonomi och främja anpassningen till klimatförändringen i den arktiska regionen? I de här frågorna ville deltagarna få svar på en paneldiskussion som ordnades av jord- och skogsbruksministeriet.

Finland har åtagit sig att under ordförandeskapet i Arktiska rådet 2017 - 2019 hitta konkreta åtgärder som ska förbättra den arktiska regionens hållbarhet och förmåga att anpassa sig till klimatförändringar. I paneldiskussionen lyftes fram frågor kring arktisk bioekonomi med hållbar användning och anpassning till klimatförändringar i fokus. 

– I den arktiska regionen finns såväl skog, vatten, fisk som vilt. Den arktiska bioekonomin ska bygga på en ansvarsfull användning av förnybara naturresurser som respekterar regionens värdefulla men känsliga natur. För att samordna olika markanvändningssätt måste vi också samarbeta med ursprungsfolk och lokala invånare, sade jord- och skogsbruksminister Jari Leppä i sin videohälsning.

Direktören för skogs- och markanvändningssektorn vid FN:s ekonomiska kommission för Europa (UNECE) Ivonne Higuero tog upp handlingsplanen, Rovaniemi Action Plan, som framhäver skogssektorns roll i den gröna ekonomin och på många sätt bidrar till FN:s mål för hållbar utveckling. Skogar är viktiga när det gäller det föränderliga klimatet eftersom de erbjuder ett brett spektrum av olika produkter och tjänster från turism, trävaruprodukter och utbildning till andra ekosystemtjänster.

Gemensam beredskap för risker

En hållbar bioekonomi i den arktiska regionen bygger på samarbete som kopplar ihop de lokala aktörernas färdigheter och kunskaper, forskning och olika behov, sammanfattade paneldiskussionens ordförande, jord- och skogsbruksministeriets kanslichef Jaana Husu-Kallio. Samtidigt är det väsentligt att vi bygger upp en beredskap för risker kopplade till klimatförändringar.

Paneldeltagarna diskuterade bioekonomiska frågor och hållbarhet ur olika synvinklar, dvs. väder- och klimatrisker, till naturresurser relaterad regional planering och resiliens eller klimatsäkring. Diskussionsdeltagarna var Ivonne Higuero, Pentti Hyttinen, Forsstyrelsens generaldirektör, Suvi Sojamo, forskare vid Aalto-universitetet, Virpi Alenius, forskare vid Naturresursinstitutet, Mia Landauer, forskare vid Internationella institutet för tillämpad systemanalys IIASA, och Hannu Ylinenpää, VD för Lappset.

Arctic Resilience Forum år 2018

Nästa år kommer jord- och skogsbruksministeriet att ordna ett internationellt forum med anpassning till klimatförändringar som tema. Arctic Resilience Forum som ordnas i Rovaniemi den 10 - 11 september 2018 ingår i programmet under Finlands ordförandeskap i Arktiska rådet.

Bild: Arktiska centret.Konferensen Rovaniemi Arctic Spirit som nu ordnades för tredje gången är det största eventet i den arktiska regionen med anledning av Finlands 100-årsjubileum. Den fortsätter den s.k. Rovaniemiprocessen. År 1991 enade man i Rovaniemi om en miljöskyddsstrategi för Arktis som inledde det internationella samarbetet och också var ursprunget till Arktiska rådet 1996.
Se minister Jari Leppäs videohälsningYoutu.be/S18GgpLyW7I

Mer information om paneldiskussion: Resilience and Sustainable Bioeconomy in the Arctic

Ytterligare information:
Saara Lilja-Rothsten, överinspektör, tfn 0295 16 2060
Heidi Alatalo, planerare, tfn 0295 16 2046
fornamn.efternamn@mmm.fi

Bioekonomi EU och internationella frågor Jari Leppä Natur och klimat