Hoppa till innehåll
Media

Ändrade villkor för stödet för odling av dill och persilja i växthus samt för lagringsstödet

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 6.11.2018 12.46 | Publicerad på svenska 6.11.2018 kl. 13.03
Pressmeddelande

Villkoren för stödet för odling av dill och persilja i växthus samt för lagringsstödet för trädgårdsväxter inom systemet med nationellt stöd till södra Finland och systemet med nordligt stöd kommer att ändras från och med vegetationsperioden 2019.

När det gäller årlig över sju månader lång odling av dill och persilja i växthus kommer odlingssättet som bygger på att odlaren sår fröna direkt i marken i växthuset inte längre att ge rätt till stöd. Att odla dill och persilja i växthus i krukor eller med plantor som planteras direkt i marken samt lokaler för odling av plantor ger däremot fortfarande rätt till stöd.

Direkt sådd ger rätt till stöd i kombinationsodling i det fallet att den huvudsakliga växten är någon annan stödberättigande växt än dill eller persilja.

I kortare odling på 2-7 månader är det fortfarande stödberättigande att odla dill och persilja som sås direkt i marken, likaså andra former av odling. Kraven på temperatur i växthus preciseras, det vill säga att den för växten lämpliga temperaturen ska hållas under hela den stödberättigande odlingsperioden.

Anledningen till ändringen av stödvillkoren är så kallad skenodling som blivit vanligare i vissa områden. Då har man odlat dill eller persilja utan någon avsikt att producera marknadsduglig skörd. Missbruk har förekommit i synnerhet i samband med direktodling i marken. Genom förändringarna vill man se till att det relativt höga nationella arealbaserade stödet för växthusodling går till aktiva odlare.

Även villkoren för lagringsstöd för trädgårdsväxter kommer att ändras. Datumen för ansökan om lagringsstöd och anmälan av lagringsmängder kommer att ändras vid ingången av 2019. I framtiden söks stödet i början av november och antalet dagar för anmälan av lagermängder ändras från tre till två. Lagermängderna meddelas i framtiden den 1 november och den 15 december.

Målet är att underlätta byråkratin genom att minska antalet anmälningar. Att datumen för anmälan infaller närmare årets slut hjälper också att rikta lagringsstödet särskilt till de odlare som driver långvarig lagring.

Ändringarna i stödvillkoren görs genom att ändra förordningarna om stödsystemen.

Ytterligare information:

Veli-Pekka Reskola, överinspektör, tfn 0295 16 2193, veli-pekka.reskola(at)mmm.fi