Hoppa till innehåll
Media

Försenade anmälningar till djurregistren leder till stödbortfall

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 22.12.2015 13.17
Pressmeddelande

Bestämmelserna om EU-djurbidrag ändrades våren 2015, vilket innebär nedskärningar i djurhållarnas stöd i år. Jord- och skogsbruksministeriet vill påminna djurhållare om att det är mycket viktigt att följa märknings- och registreringsreglerna även år 2016.

Stöd kan inte betalas om märkningarna eller registreringarna är bristfälliga. Försenade anmälningar gör att djuren underkänns. I fjol ledde förseningarna bara till sänkta stöd. Vidare orsakar felaktiga, bristfälliga eller försenade anmälningar påföljder via tvärvillkoren. Landsbygdsverket och Livsmedelssäkerhetsverket informerar närmare om ändringarna i början av nästa år.

I Finland har djurbidragen redan i flera års tid varit registerbaserade. All den information som utbetalningen grundar sig på plockas fram ur nöt- eller fårregistret och getregistret. Tidsfristerna för anmälningarna har redan länge varit desamma. Anmälningarna (t.ex. om födelse, köp, utmönstring) ska alltid göras inom sju dagar från händelsen. Anmälningarna om tackor och getter kan göras inom sex månader från killning och lamning.

Ytterligare information:
Juha Palonen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2356
fornamn.efternamn(at)mmm.fi

Djur och växter Mat och jordbruk