Hoppa till innehåll
Media

Stormarna fällde träd för ca 120 miljoner euro

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 30.12.2011 7.59
Pressmeddelande -

Stormarna som drog in över Finland den 26 - 28 december har skadat och fällt närmare 3,5 miljoner kubikmeter skog i olika delar av landet. Värdet av skadorna uppgår till ca 120 miljoner euro. De värsta skadorna orsakades av stormen Tapani som i huvudsak härjade i Västra Finland. Stormen Hannu for fram och vållade skada igen i Östra Finland.

I Syvästra Finland fällde stormarna över en miljon kubikmeter träd i ett område som sträcker sig från Påmark till Bjärnö. Värdet är närmare 40 miljoner euro. De värst drabbade områdena ligger kring Säkylä och Vittis. I Tavastland-Nylands område, närmast kring Forssa, Tammela, Västra Nyland och Jokilääni, uppgår skadorna också till närmare en miljon kubikmeter. De mest drabbade områdena vid kusten är södra Österbotten, Åbo skärgård, Kimito och Helsingfors västra delar. Skadorna är störst i Pargas, Kimito och Bromarf. Skadorna vid kusten sammanlagt ca 0,2 miljoner kubikmeter. I Birkaland fällde stormarna ca 0,5 miljoner kubikmeter skog, det värst drabbade området är mellan Vammala och Forssa. I södra Österbotten skadade stormarna 0,2 - 0,3 miljoner kubikmeter skog, närmast kring Storå, Bötom och Östermark. I Mellersta Finland, Norra Savolax och Norra Karelen har det ställvis fallit sammanlagt 0,3 - 0,6 miljoner kubikmeter skog. Mest stormfällda träd finns det vid öppna platser, stränder och nya gallringsområden.

Försäljningsvärdet av stormfällda och skadade träd är lägre än normalt. Sänkningen beror på höjda drivningskostnader, skadade träd och träddelar som lämnas kvar i skogen och sämre virkeskvalitet. Typiska försäljningsförluster rör sig kring 15 - 25 procent. På grund av denna veckas stormar har skogsägare förlorat 25 - 30 miljoner euro i försäljningsinkomster.

Bedömning av skadorna bygger på skogscentralernas och andra skogsaktörernas kartläggning av skador.

Därefter ska ministeriet tillsammans med Lantmäteriverket och skogscentralerna bedöma behovet av flygfotografering. Om man beslutar gå in för en fotografering och om vädret tillåter fotograferingen, kommer alla att ha tillgång till bilderna. Den eventuella flygfotograferingen sker i de värst drabbade områdena.

Ägare till stormdrabbade skogar kan kontakta den lokala skogsvårdsföreningen, skogstjänstföretagaren eller skogsbolaget för fortsatta åtgärder. Myndigheterna i de regionala skogscentralerna ger anvisningar för anmälan om avverkningar, inledande av arbetet och beaktande av särskilda objekt vid röjning av stormdrabbade träd.

Förra gången slog liknande stormar till i vårt land i juli-augusti 2010 då Asta, Veera, Lahja och Sylvi härjade i våra skogar. Enligt Skogsforskningsinstitutet fällde stormarna då allt som allt 8,1 miljoner kubikmeter skog. Röjningen efter dessa stormar har pågått fram till sommaren 2011. Pyry och Janika, som drog in över Finland i november 2001, fällde över sju miljoner kubikmeter skog.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
forstrådet Marja Hilska-Aaltonen, 040 751 8436
överinspektör Sanna Paanukoski, 040 771 4113 (inte 2 - 5.1.2012)

Mer information från skogscentralen:
kontaktperson Yrjö Niskanen, 0400 653 863

Beredskapscheferna i de regionala skogscentralerna:
Sydvästra Finland: Juhani Soukainen, 040 525 3224
Birkaland: Veikko Iittainen, 040 544 8030
Tavastland-Nyland: Jouni Rantala, 040 7004 115
Kusten: Anders Wikberg 050 5454371

Skogscentralernas webbplats om stormskador:
www.metsatuhovalmius.fi